Ефективност, прозрачност, устойчивост

Намаляване на хранителните отпадъци, по-добро управление на наличностите и повече информация за потребителя? Всичко това на по-малко място върху етикета.

На 11 октомври 2023 г. (сряда) от 15:00 часа GS1 България организира конференция на тема „ПРИЛОЖЕНИЕ НА СТАНДАРТИТЕ GS1 В ХРАНИТЕЛНИЯ СЕКТОР“, в хибриден формат – онлайн и на място, на ул. Искър № 9 (в сградата на БТПП), зала А, от 15:00 ч.

Сдружение GS1 България всяка година, чрез своите тематични конференции цели да насочи вниманието на фирмите към новите тенденции и ползите от прилагане на стандартите GS1 по цялата верига на доставки. Фокусът на предстоящото събитие е върху символите за кодиране на допълнителна информация (GS1 DataBar и GS1 DataMatrix) за нуждите на проследимостта, универсалното маркиране на стоки с променливи тегла и управлението на сроковете на годност. Хранително-вкусовият сектор носи със себе своите предизвикателства и е обект на множество регулации и проверки, и затова е важно да се постигне достоверност, прозрачност и проследимост по цялата верига. Конференцията ще събере на едно място представители на търговски вериги, производители, доставчици на услуги и експерти от различни GS1 Национални организации и ще даде възможност за споделяне на знания, опит и иновации.

В първата част на конференцията след официално откриване от страна на Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател на GS1 България и представители на ресорните министерства, е предвидено изказване на Елена Томанович, главен директор за ангажиране с индустрията към Глобалния офис на GS1, софтуерни разработчици и експерти на GS1 България за представяне на стандартите за уникална идентификация и маркиране на пресни храни с 2D баркодовете, реални решения и стъпки на имплементиране.

Във втората част думата ще бъде дадена на фирмите – представители на търговията на дребно и производителите да споделят свои добри практики,  опит и ползи от внедряване на стандартите.

В рамките на дискусионната част ще могат да бъдат задавани въпроси, както към лекторите така и конкретни технически въпроси към експертите от GS1/GS1 България.

За участие в конференцията (онлайн или на място), моля да направите своята заявка на тел.: 02/8117 567 и 611, или e-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org

ОЧАКВАМЕ ВИ!!!!

ПРОГРАМА