Моделът на кръгова икономика изисква нов поход за управлението на продуктовите данни и ресурсите, които трябва да бъдат запазени чрез редизайн, повторно производство, преизползване и рециклиране. Допълнително, заинтересованите страни трябва да допринесат за определяне на необходимите продуктови данни и споделянето на информацията по веригите на доставка.

В тази връзка GS1 в Европа създава работна група GS1 Circularity – Digital Product Passport mission-specific working group /MSWG/ и призовава заинтересовани страни да вземат активно участие, като представители на индустрията при разработването на правила и прототипи за Дигитален продуктов паспорт /Digital Product Passport/ на Европейската комисия. Очаква се Европейската комисия да публикува нови Делегирани акта между 2024-2030 г., за да даде възможност за развитие на потенциала на Регламента за ДПП в различни сектори, между които на първо време са текстил, строителство, битова електроника и индустриални батерии.

Моделът за кръгова икономика съобразно новите регулаторни изисквания на ЕС повдига въпроси като, как ще се осигури стабилна, глобална и оперативно съвместима идентификация на продуктите и техните компоненти, как ще се проследява необходимата информация по цялата верига в рамките на жизнения цикъл от суровината до мястото на употреба и след това, как да се избегне използването на локални системи за идентификация и баркодове.

Работната група ще включва представители на производители, търговци, софтуерни компании, регулаторни органи и GS1 Национални организации, които ще работят заедно върху определяне на подходящите стандарти за идентификация и автоматично обхващане на данните (AIDC), както на крайните продукти, така и на компонентите, които са вложени в тях. Ще бъдат направени подобрения на стандарта GS1 за споделяне на данни за проследимост (EPCIS), с цел да се отразят спецификите на всяка от цитираните индустрии и да се отговори на регулаторните изисквания за ДПП. Като резултат от съвместните усилия се очаква да бъдат изготвени глобални насоки в подкрепа на модела за кръгова икономика и базирани на глобални стандарти.

Официална покана за присъединяване към работната група може да видите тук.

Първоначална среща на групата ще се проведе на 25 април 2023г. по време на глобалното събитие GS1 Standards Week

За повече информация и желание за участие в работната група, моля да се обърнете към екипа на GS1 България на e-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org и тел: 02/811 76 11, 604