49 GS1 Национални организации в страни на Европейския континент си сътрудничат в подкрепа на бизнеса при прилагане на стандартите GS1 във всекидневната му дейност, което осигурява на компаниите оперативна съвместимост със системите на техните търговски партньори по целия свят, спестява им разходи и време, и им дава възможност да се съсредоточат върху развитието на своя бизнес, а не върху неговата организация.

Три пъти годишно изпълнителните директори на тези национални организации се събират и в рамките на двудневни заседания се докладват резултатите от работата и напредъка по различни проекти, както и се обсъжда активността в отделните стратегически направления.

На 14 и 15 декември 2022 г., в Букурещ ще се проведе поредното редовно заседание на изпълнителните директори на организациите в GS1 в Европа. Наред с предварителния отчет за текущата година ще бъдат разгледани и плана и бюджета за 2022 г.