Поставя се основата за внедряване на европейския цифров паспорт на продукта.

GS1 в Европа се присъедини към консорциума CIRPASS (Collaborative Initiative for a Standards-based Digital Product Passport for Stakeholder-Specific Sharing of Product Data for a Circular Economy), който обединява водещи организации в изграждането на европейската визия за единен подход при създаването и внедряването на цифров паспорт на продукта (DPP). Дейността на Консорциума се финансира от Европейската комисия по Програмата за дигитална Европа (Digital Europe Programme) и има за цел да създаде основата за плавно разработване и внедряване на DPP от 2023 г. нататък, като първоначалният фокус е върху секторите електроника, батерии и текстил.

Новият проект CIRPASS стартира официално на 5 октомври с хибридна среща, която се прове в Брюксел. В екипа участват 30 партньори, които представляват хиляди индустриални, дигитални, международни, стандартизиращи, регулаторни и неправителствени организации в цяла Европа. 18-месечният проект ще отговори на обявената поръчка на ЕК за създаване на ясна концепция за цифров паспорт на продукта и определяне на модела на продуктовите данни за различните сектори, с ясни ползи за кръговата икономика, както и разработване на пътни карти за неговото внедряване.

За да осигури междусекторен подход, CIRPASS обединява водещи европейски изследователски и технологични организации, подкрепени от три организации за стандартизация, между които и GS1 в Европа, набор от опитни консултанти по кръгова икономика и устойчивост, няколко големи европейски индустриални асоциации, уеб експерти по дигитални технологии както и избрани доставчици на дигитални решения. Благодарение на тази общност, споделяща знания и експертен опит, проектът ще изгради консенсус около концепцията за цифровия паспорт на продукта и ще допринесе за разработването на общи принципи и прототипи за внедряването му.

Освен сътрудничеството на партньорите по проекта, ключов елемент от плана за действие на CIRPASS е да ангажира заинтересованите страни. За целта ще бъде създадена съответната екосистема. По време на проекта ще бъдат обявявани различни дейности, приканващи към  активност компании и организации от цяла Европа, включително присъединяването на групи експерти и на заинтересовани страни, участие в семинари, публични събития и консултации на CIRPASS, както и много други.

Присъединявайки се към CIRPASS, GS1 в Европа ще допринесе за отразяване в работните пакети за DPP на подходящите стандартите, разработването на прототипи и разписването на стратегии и препоръки за внедряване.

Повече информация за развитието на проекта ще намирате в каналите на GS1 в Европа в Twitter и LinkedIn, в онлайн бюлетина Инфобизнес и от екипа на GS1 България, тел. за връзка 02/8117 604; имейл gs1bulgaria@gs1bg.org

GS1 в Европа е неутрална организация с нестопанска цел, посветена на внедряването на GS1 глобални стандарти, услуги и решения за подобряване на ефективността и видимостта на продуктите и локациите в международен план и между отделните сектори в Европа. GS1 в Европа, чрез 49 национални организации-членки в Европа и Азия, представлява повече от 500 000 компании. GS1 в Европа насърчава компаниите към сътрудничество с цел установяване на общи правила и общи стандарти, като по този начин подобрят своята ефективност, безопасност, сигурност и устойчивост.

 Сдружение GS1 България е част от GS1 в Европа и официален представител на България в GS1 AISBL, водеща международна организация в разработване и внедряване на глобални стандарти и решения. Сред тях са стандарти за автоматична идентификация, маркиране с баркод на стоки и услуги, електронен обмен на данни (EDI), както и синхронизация на данни.