Ирландска система за проследимост на ваксини срещу covid-19 е базирана на стандартите GS1

От общата доставка до индивидуалната спринцовка е жизненоважно да се следи наличността на ваксините, докато програмите за имунизация се разгръщат. От решаващо значение за общественото здравеопазване и за процесите на осчетоводяване е да се избегне загубата на дози.

Ваксинирането срещу COVID-19 е най-голямото предизвикателство досега, при което се наложи осигуряването на бързи доставки и спешно ваксиниране на голяма част от населението. Ирландия се справи с предизвикателството, като разработи иновативна и персонализирана система за проследяване на ваксини (TrackVax), която спомогна за ефективното и сигурно разпространение на ваксините в страната.

„Едно от нещата, които предвидихме е, че при ръчното въвеждане на партидния номер или срока на годност на ваксината срещу COVID-19, лесно може да се допусне грешка“, обяснява д-р Луси Джесъп, директор на общественото здраве към Националната служба за имунизация на Ирландия. „Докато, ако се сканира баркод и данните от него отидат директно в системата, имате перфектните данни веднага.“ Д-р Джесъп ръководи различни елементи от ваксинирането срещу COVID-19 и по-специално се фокусира върху контрола за осигуряване на безопасност, доставките и разпространението на ваксините.

Остра нужда от пълна проследимост на дозите има особено при ваксинирането от флакони с променлив брой дози, които се получават в центровете за ваксинация. Това е особено важно за иРНК ваксината на Pfizer-BioNTech, която е със строго ограничен срок за използване след размразяване. TrackVax е разработена в партньорство с Глобалната организация GS1, чието ноу-хау е важен инструмент при проектирането и внедряването на системата за проследимост в Ирландия.

TrackVax дава възможност за отпечатване на стандартни баркодове върху флаконите с ваксини и готовите спринцовки, които след като бъдат сканирани от фармацевта при дистрибутирането, позволяват записването на ключови за проследимостта данни, в т.ч. идентификатор GTIN (глобален номер на търговска единица), номер на партида, срок на годност и времето за изваждане от употреба. Флаконът е етикетиран с тази информация и позволява ваксиниращият лесно да попълни записа за ваксинацията. Когато флаконът свърши, той се връща в аптеката, като се сканира баркода и това се добавя в записа, заедно с всички изхвърлени дози и причините за това, като по този начин се осигурява затворен цикъл на информацията.

„Ваксините бяха скъпи и в началото имаше недостиг“, казва д-р Джесъп. „Трябваше във всеки един момент да знаем местоположението на всяка доза и да водим отчет за нея.“ За разлика от използването на хартиен носител, TrackVax дава възможност за незабавното записване на данните. За да се проследи в детайли загубата на дози, се прилагат 7 различни кода за отписване, които дават конкретните причини, защо дадена доза не е била използвана, напр. че флаконът е изпуснат или срокът на годност е изтекъл. Централизираното отчитане на тази информация позволява да се правят промени в обучението или да се изготвят материали за използването на ваксината.

Ролята на фармацевта при проектирането на системата е била от решаващо значение, за да се гарантира, че тя е достъпна и лесна за управление. „Сериозен беше ангажиментът на част от фармацевтите от обществените центрове за ваксиниране (CVC), които помогнаха за съвместното проектиране на системата“ казва д-р Джесъп. „Няма смисъл да разработваме система, която никой няма да използва, защото е твърде сложна или не дава необходимата информация.“ Половината от ваксините са били администрирани от обществените центрове за ваксиниране, общо 42 в пика на разпространение, а останалите от общопрактикуващи лекари и местни аптеки.

За да се избегне разхищението на ваксини е важно правилно да се определи необходимия брой флакони за ден. Преди въвеждането на TrackVax, процесът е трудоемък, тъй като е трябвало фармацевтите да проследяват флаконите чрез записи на хартия. „Те правеха много сметки и опитваха да съгласуват хартиените данни“, казва д-р Джесъп. „Това беше трудно, особено в края на деня, когато трябваше да разбереш, колко са наличните флакона в центъра за ваксинация и да съобразиш, колко още да отвориш за хората, които очакват да бъдат ваксинирани, без да надхвърлиш техния брой. Цялото упражнение отнемаше много време преди процесът да бъде  автоматизиран с TrackVax.“ Днес системата позволява проследяването на наличните количества от всяка ваксина във всеки от центровете на национално ниво.

Системата TrackVax предизвика удивлението на много хора, които не работят в областта на общественото здрав и не упражняват медицинска професия, като спечели няколко награди в Ирландия. В момента се разработва мобилна версия за обществени аптеки и ваксинации в домашни условия.

„TrackVax е възможно най-близо до хората и това го прави много по-сигурен“, обяснява д-р Джесъп. „ Не знам, как щяхме да съберем цялата информация толкова бързо и надеждно от всеки център, ако работехме само със записи на хартия. Това направи всичко различно.“

По материал на WHO (World Health Organisation), 9 September 2022