За производителите на хранителни стоки: задължителен GS1 GLN номер при международната сертификация IFS Food

Обновената седма версия (IFS Food версия 7) на водещия международен стандарт за безопасност на храните IFS Food, предвижда фирмите от Европейското икономическо пространство (ЕИП) и Великобритания задължително да притежават GS1 GLN (Global Location Number).

Сертификация по обновената IFS Food – версия 7 ще бъде възможна след 1 март 2021 г., като  IFSFood V 6.1 все още може да се използва, паралелно, до 30 юни 2021 г. Сертификацията по IFS Foodверсия 7 ще стане задължителна за всички засегнати компании от 1 юли 2021 г.

IFS е стандарт за безопасност на храните, въведен от Асоциацията на германските и френските търговци на едро на храни през 2003 г. и е признат от Глобалната инициатива за безопасност на храните (GFSI). IFS унифицира изискванията към производителите по отношение на безопасността на храните и цели да осигури прозрачност по цялата верига на производството и доставката им. Стандартът надгражда принципите на системата НАССР.

Глобалният номер на локация (Global Location Number, GLN) служи за идентификация на фирмата като юридическо лице и/или нейни функционални и физически единици (филиал, отдел, склад, рампа и други). GLN-ът се използва активно в електронния обмен на данни по стандартите на системата GS1 EDI между търговските партньори, като допринася за точната идентификация на различните структурни единици, които участват в търговските взаимоотношения.

Фирмите-членове на GS1 България, които имат лиценз за фирмен префикс и маркират стоките си с баркод, разполагат и с GLN номера. За повече информация, как да формират GLN номера за свои локации, производствени бази, които подлежат на сертифициране по IFS Food версия 7, могат да се обърнат за безплатна консултация към GS1 България. Фирмите, които не разполагат с GS1 фирмен префикс или единични номера могат да кандидатстват тук за получаване на:

1)         лиценз за фирмен префикс за маркиране с баркод и GLN номера съответно с капацитет блок от 100, 1000, 10 000 и 100 000 номера;

2)         пакет от 10 GLN номера;

3)         единичен GLN номер.

За повече информация относно тарифата, Глобалния номер на локация (GLN) и неговото издаване, можете да се обърнете към GS1 България на тел:  02/8117 571 или e-mail: gs1bulgaria@gs1bg.org