Във връзка с новия Регламент на ЕС за ДДС, GS1 в Европа кани онлайн търговци, продавачи и доставчици на трансгранични логистични услуги да обединят усилия около стандартите за идентификация и данни.

Въпреки, че електронната търговия отчита ръст в Европа, все повече потребители купуват стоки извън ЕС в търсене на изгодни сделки. Досега беше възможно освобождаването от ДДС за вносни пратки на стойност до 22 евро (43.03 лв). От 1-ви юли 2021 г. европейските потребители ще трябва да заплащат ДДС за всяка покупка, дори и за дребни стоки като тениски, калъфи за телефони и др. идващи от Китай и други страни извън ЕС. Тази промяна в регулацията ще засегне различни сектори, включително фирми и логистични компании. Те ще трябва да адаптират своите системи и процеси, за да предложат подходящи процедури за внос на „малки“ покупки, да оправдаят очакванията на клиентите и да им предоставят начин за плащане на ДДС-то, без да променят значително процеса на доставка.

Използването на глобалните стандарти GS1 може да е от полза за всички засегнати страни. Ето защо GS1 кани маркетплейс платформи, онлайн търговци и доставчици на логистични услуги да се включат в дискусията на тема как използването на стандартна идентификация и стандарти за данни ще подпомогне всички страни в този контекст.

Какво ще се случи от 1-ви юли 2021г?

От 1-ви юли 2021г. ЕС няма да освобождава вносни стоки на ниска стойност от ДДС такса, когато идват от държави извън ЕС.

Търговците продаващи стоки, които идват от страни извън ЕС, ще трябва задължително да декларират и плащат ДДС на тези стоки и да съхраняват съответните документи за период от 10 години.

При внос на стоки ще се изисква декларация за ДДС за всички пратки, които влизат в ЕС, включително и тези с ниска стойност. За да улеснят декларациите за ДДС, митническите органи ще позволят на продавачите (както маркетплейс платформи, така и директни продавачи) или доставчиците, да изготвят ДДС декларации от името на потребителите за пратки с ниска стойност (стойност на продажбата до 150 евро, или 293.50лв., съгласно новия регламент) по електронен път използвайки „Super Reduced Data Set“. Тези данни ще съдържат най-основната информация, като например: данни на клиента, къде трябва да бъде доставена пратката, описание, стойност на стоката и данни на декларатора.
Продаващият ще подава необходимите данни към платформата Съкратено Обслужване на Едно Гише (Import One Stop Shop – IOSS) регистрирано към съответния държавен орган отговарящ за ДДС в дадената държава-членка. Гишето IOSS ще подава съответните към компетентната институция по ДДС, която за България е Министерство на финансите. Министерство на финансите ще споделя данните с органа по ДДС на другите държави-членки на ЕС, до които се изпращат пратките.

Чрез IOSS маркетплейс платформите или логистичните доставчици ще заплащат общата сума по ДДС декларациите към Министерство на финансите чрез IOSS веднъж месечно.

Ако желаете да се запознаете по-подробно с този нов Регламент и последиците за пазарите, онлайн продавачите и доставчиците на логистични услуги или проявявате интерес да се включите в работата по стандартите за идентификация и тяхното приложение във връзка с новите изисквания, то можете да се абонирате за новини на посочения по-долу линк.*
Линк: тук

*Информацията ще бъде изпращана на английски език.