Каква е разликата между баркод издаден от GS1 и онзи, който е закупен от интернет магазин?

 

 

GS1 AISBL е международна организация с нестопанска цел, създадена от индустрията в полза на индустрията. GS1 координира разработването и поддържането на най-широко използваните стандарти за веригите на доставка. В основата на тези стандарти е уникалната идентификация на стоките чрез стандартен баркод.

ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ПРОДУКТИ

Нуждата от идентификация (баркод) се появява при разрастване на бизнеса и като условие отстрана на бизнес партньорите, в т.ч. дистрибутори, търговци на дребно и клиенти. Използването на стандартните GS1 идентификационни номера/баркодове, гарантира безпроблемното придвижване, предлагане и проследяване на продуктите навсякъде по света, по цялата верига за доставки от складовете на производителя до търговските обекти за продажба на дребно и онлайн магазините.
Всяка фирма, която желае да използва стандартната идентификация с GS1 баркод, трябва да стане член на GS1 чрез местната Национална организация GS1, която за България е Сдружение GS1 България. Получените идентификационни номера са уникални и валидни в цял свят.
Съществуват сайтове, които предлагат баркодове на ниска цена и срещу еднократно плащане. Тези продавачи НЕ са част от глобалната мрежа GS1 и не са оторизирани да продават GS1 баркодове. Баркодовете, които продават са „втора ръка” и е възможно да бъдат отхвърлени от търговците и онлайн платформи като Amazon, eВay и eMAG.
На практика идентификационните номера, които се предлагат от тези сайтове са регистрирани на други компании и се препродават на нищо неподозиращи фирми. Нашето предупреждение е ДА НЕ КУПУВАТЕ от подобни сайтове.
Използването на неоторизирани номера може да доведе до допълнителни разходи за фирмата, когато Ваш търговски партньор поиска да използвате стандартната идентификация по GS1. Тогава ще се наложи да кандидатствате в Национална организация GS1 за издаването на оторизирани номера, което е свързано с нов разход за привеждане в съответствие с изискванията на Вашите партньори. Ще възникнат и допълнителни разходи за промяна на баркода върху опаковката, дизайна и отпечатването на нови етикети. Възможно е да се появят загуби от пропуснати продажби.
Все по-често търговци и търговски вериги изискват валидиране на баркодовете, при предоставянето им от доставчиците. Когато се установи, че последните не са стандартни и уникални, и не може да се направи връзка със съответния доставчик, те могат да откажат да приемат продуктите.

GS1 БЪЛГАРИЯ, ПРЕФИКС 380 И ГЛОБАЛНАТА БАЗА ДАННИ

При регистрация на фирма в GS1 България нейните баркод номера започват с 380. Префиксът 380 не показва, къде е произведен продукта, а страната, в която е регистрирана фирмата. Тук може да намерите списък с префиксите на другите страни.
Сдружение GS1 България гарантира уникалността на издадените номера както и поддържа актуална информация за тях в централизирана глобална база данни GS1.

ПРОВЕРЕТЕ РЕГИСТРАЦИЯТА НА ВАШИЯ БАРКОД

ОПИТАЙТЕ -> Ако вече имате GS1 баркод, може да проверите регистрацията на фирмата Ви в глобалния регистър GEPIR www.gepir.org ИЛИ да направите справка за производителя на даден продукт, напр. мляко, хляб или друго, като въведете баркода от етикета в “Search by GTIN”.

ЗАЩО ДА ВЗЕМЕТЕ БАРКОД НОМЕРА ОТ GS1 БЪЛГАРИЯ

• GS1 България е достоверен източник на стандартни баркод номера и официален представител на GS1 AISBL.
• Членовете на GS1 България могат да ползват безплатни обучения и консултации, на място във фирмата или по телефон.
• Издадените номера работят в Амазон, Ebay и еMAG.
• Чрез фирмения профил в bgbarcode.bg фирмата получава възможност за управление на издадените номера, генериране на баркод символи и попълване на основни данни за продуктите, които да споделя със свои търговски партньори лесно и бързо.
• Членовете на GS1 България получават възможност за проверка на качеството на баркод символите и структурата на информацията в тях.
• Екипът на GS1 България се стреми да информира изпреварващо членовете за тенденциите в маркирането с баркод на продуктите в различните сектори и тенденциите на пазара в световен мащаб и да помага на фирмите да изпълнят новите изисквания.

РЕГИСТРАЦИЯ

Използването на стандартите GS1 е свързано с членство в организацията. При регистрация фирмите заплащат еднократно встъпителен членски внос. За времето, в което използват стандартите се заплаща годишен членски внос, в зависимост от избрания пакет номера. В управителните органи на GS1 България – Управителен съвет и Общо събрание – участват представители на българския бизнес и същите доброволно посвещават времето си в полза на Сдружението. Членският внос има за цел да обезпечи дейността на Сдружението. Финансовите постъпления от членския внос се реинвестират към Международната организация за разработването на нови стандарти и поддържането на глобална база данни за фирмите и техните баркодове, също за издръжка на офиса в България, разработване на информационни материали, провеждане на обучения и консултации, разработване на инструменти, които да послужат на българския бизнес в неговото развитие и в отговор на промените в съответствие с новите технологични разработки и регулаторни изисквания, в т.ч. Продуктов каталог, БГ Баркод.
Екипът на GS1 България е на Ваше разположение за въпроси, свързани с прилагането на стандартната идентификация с GS1 баркод. Разполагаме с технически експерти, които да ви консултират относно техническото генериране на баркод символите и постигането на добро качество на печат. На разположение сме и за въпроси, свързани с електронен обмен на данни, проследимост, етикетиране на логистични единици и стандартите GS1 като цяло.

За повече информация относно стандартите: www.gs1.org и www.gs1bg.org. За членство разгледайте раздел „Членство“ и рубриките „Как да получа баркод“ и „Тарифи“.