eMAG избра да използва стандартите за идентификация на продукти GS1, защото:

Стандартите са утвърдени повече от 45 години

От 1973 г. GS1 помага на компаниите да идентифицират продуктите си с GTIN (понякога използваните в практиката понятия са UPC код за САЩ и Канада, и EAN код за останалия свят, но от 2005 година след обединяването на европейската и американската организации в глобална, постепенно се налага понятието Глобален номер на търговската единица).  Днес, всеки ден се отчитат повече от 5 милиарда сканирания на баркод с цел продажба, проверка на наличностите и други.

GS1 e организацията, издаваща цитираните по-горе уникални идентификационни номера под формата на лиценз GS1. Единният метод за издаване и управление на номерата предотвратява възможността за дублиране и конфликт на информация, което би довело до заличаване на продукти от Amazon/eBay и eMAG.

 GS1 предоставя надеждни инструменти за удостоверяване на принадлежността на продуктовия код

При издаване на GS1 лиценз фирмите получават сертификат, който удостоверява принадлежността на лиценза на съответната фирма.

Kонсултанти на GS1 в отделните страни са на разположение на ползвателите на стандартите.

Потребителите на стандартите могат да ползват курсове на обучение, уебинари, консултации по телефона и на място за развитието на своя бизнес, чрез употребата на GS1 стандарти и решения.

Номерата са глобални и валидни в търговията на дребно и едро, също в традиционната и електронната търговия (като eMAG, Amazon, eBay, Google, и др.).

Кодовете се използват в повече от 25 сектора и в 95% от световната търговия на всички търговски вериги и всички пазари.

Стандартите са много повече от маркиране на продукти с баркод

В рамките на процес за разработване на стандарти, GSMP, с прякото участие на представители на индустрията са разработени и се разработват нови стандарти за:

– електронен обмен на данни, EDI, за транзакции (поръчки, авизо, фактури и др.)

– синхронизация на основни данни за продуктите, необходими за осъществяване на търговските отношения, вкл. логистични мерки, GDSN, (Alibaba Group обяви намерението си да прилага стандарта в бизнеса си)

– идентификация/етикетиране на на логистични единици (SSCC) за нуждите на обработка и проследяване.

GS1 разработва приложения и решения за управление на използваните идентификационни номера

Онлайн приложения на отделните Национални организации GS1, каквото за  България е Продуктовия каталог БГ Баркод  , позволяват добро управление на използваните от фирмата идентификационни номера, както и генериране на баркод символи.

 GS1 разработва глобални приложения и решения

GS1 поддържа Глобален регистър GEPIR, където постъпва информация за издадените в цял свят идентификационни кодове и дава възможност за проверка, дали номерът е активен, на какъв продукт е определени, кой стои зад него – производителя / собственика на марката.

За да получите уникални идентификационни кодове и да работите като партньор на eMAG, моля свържете се с нас на: 02/811 7 439; 603; 571; 567, 433 или ни пишете на: gs1bulgaria@gs1bg.org