Стандарти за добър печат на GS1 Data Matrix и споделяне на данни в Европейската система за верификация за лекарства (ЕСВЛ)

„Стандарти за добър печат на GS1 Data Matrix и споделяне на данни в Европейската система за верификация за лекарства (ЕСВЛ)“ беше темата на състоялото се  на 14 май 2019г.  практическо обучение за представители на производителите на лекарства, притежателите на разрешение за употреба (ПРУ) и търговците на едро на лекарства в България. Събитието беше съвместно организирано и представено от експерти на GS1 България и SoftGroup. Специален гост беше  изпълнителният директор на Българската организация за верификация на лекарствата – Илиана Паунова.

Обучението имаше за цел да повиши знанията на всички участници относно стандартите за добър печат на GS1 2D баркод символите, начина на проверка на печата и разпознаване на кодираната информация, както и да даде полезни съвети за настройка на печата. Засегнати бяха също въпроси по качването на данни в европейския хъб (EU Hub EMVS), както и се обсъдиха реални казуси със сериализирани партиди, поставени от производителите, ПРУ и търговците на едро.

Важен аспект, засегнат по време на обучението, беше транзитният период за привеждането в съответствие с Директивата 62 за фалшивите лекарства и по-конкретно показателите за безопасност – 2D Data Matrix баркод символа и стикера против отваряне на опаковките anti- tamper device. Транзитните периоди са фиксирани в останалите държави в Европейския съюз и това ще подпомогне процеса по съответствие и ще предотврати навлизането на фалшиви лекарствени продукти по веригата на доставки. Фиксирането на транзитен период в България е много важно за своевременното привеждане в готовност на аптеките да осъществяват контрол за присъствие на показателя за безопасност (tamper evidence) и да се усвоят предимствата на сериализацията на лекарствата.

За улесняване при отписването на много лекарствени опаковки със сериализирани номера в световен мащаб се налага идентификация на по-високо йерархично ниво – агрегация.

Голяма част от държавите, между които САЩ, Индия, Русия, Турция, Китай, възприемат агрегацията като необходима следваща стъпка и са предприели необходимите регулаторни мерки. За Европа това предстои, макар в момента все още да не е на дневен ред.

Съвместно с участието на индустрията GS1 e разработила методика за идентификация при агрегация. В комбинация със стандартите за електронен обмен на данни и стандарти за споделяне на данни за движението на продуктите могат да бъдат обезпечени нуждите на сектора.