GS1 в Европа – Ден на отворените врати 2019 в офиса на GS1 Англия, Лондон, 09 – 10 май 2019 г

Ден на отворените врати се провежда веднъж годишно в страна от европейската GS1 общност. Целта на инициативата е представители на отделните Национални организации да се запознаят с начина на работа в офисите на свои колеги от другите организации и да почерпят полезни за тях методи и идеи, както и да се запознаят с интересни проекти. В Деня на отворените врати често се включват обучения по теми, касаещи стандартите, както и обмен на опит.