Национална система за верификация на лекарства – гаранция за Вашата сигурност

 

 

“ ТОВА Е УСПЕШНА ИСТОРИЯ. НАПРАВИХМЕ ГО.“ – Андреас Уолтър

„Стартирането на Националната система за верификация на лекарства няма да представлява пречка за достъпа до лекарства на българските пациенти и за работата на аптеките“ – Илиана Паунова

На 23 януари, 2019г. в София се проведе конференция, на тема „Национална система за верификация на лекарства – гаранция за Вашата сигурност“. Конференцията е по повод предстоящия официален старт на Системата за верификация на лекарствени продукти в Европа на 9 февруари 2019 г.

Процеса по сериализация на лекарствата и внедряването им в система за верификация се въвежда в Европа с цел противодействие на валшифицирането на лекарства и проследимост на всяка опаковка от производителя до крайния потребител. По данни на Световната здравна организация, делът на фалшифицираните лекарства в развитите страни е 100 милиона опаковки годишно, а в останалите – до 30 % от всички лекарства. Най-рисково е предлагането в Интернет, където по данни на Световната здравна организация рискът човек да попадне на фалшиво лекарство е 50%.

Системата за верификация е финансирана от фармацевтичния сектор и има за цел да предотврати навлизането на фалшиви лекарства в аптечната мрежа, за да повиши сигурността и безопасността на пациентите. Верифицирането на определен лекарствен продукт се постига посредством сканиране на матричния код GS1 DataMatrix (международен стандарт https://www.gs1.org/healthcare), с който се маркират отделните лекарствени опаковки. В рамките на годината се очаква да се изчерпят количествата със старата маркировка и да останат тези, които са приведени в съответствие с новите изискванията.

В България е изградена Национална система за верификация на лекарствата, която е свързана с централен европейски хъб. Чрез него се обменят данни за произведените лекарствени опаковки с цел извеждането на фалшиви лекарства от легалните вериги на доставки. Системата стартира официално на 9 февруари, като е предвиден преходен период, без налагане на глоби и санкции, в който се дава възможност на засегнатите участници да подадат своите заявки и да се свържат.

У нас, към 21 януари 2019г. над 10 млн лекарствени опаковки вече са сериализирани и са качени успешно в европейския хъб в производствена среда. Над 1500 аптеки, от които 96 болнични, 70 търговци на едро и 180 притежатели на разрешение за употреба са свързани с Националната система за верификация.

Дни преди официалното въвеждане в експлоатация, проведената конференция имаше за цел да популяризира основните ползи за обществото и гражданите, както и да се обсъдят предизвикателствата от гледна точка на законодателите, изпълнителната власт, регулаторите, индустрията, дистрибуторите, фармацевтите и пациентите.

Официално откриване на конференцията бе направено от г-жа Жени Начева, зам. министър на здравеопазването. В панелите и дискусиите взеха участие Андреас Уолтър, директор на Европейска организация за верификация на лекарствата (EMVO), г-н Богдан Кирилов, изп. директор на ИАЛ, г-жа Илиана Паунова, изп. Директор на БОВЛ, проф. Асена Стоименова, д-р Станимир Хасърджиев, председател на Националната пациентска организация, представители на сертифицирани ИТ доставчици и здравни асоциации.