НАДЕЖДНА ПРОДУКТОВА ИНФОРМАЦИЯ - GS1 CLOUD

В Брюксел стартира работна среща относно внедряването на GS1 Cloud – най-новата услуга на международната организация за глобални стандарти GS1. Срещата се провежда от 21.02 – 23.02.2018 г. и в нея от българската организация участва Христиана Пацева, експерт в GS1 България.

Повече от всякога крайните потребители изискват достоверна и лесно достъпна информация за продуктите. Фирмите, от своя страна, се стремят да изградят доверие в своите клиенти и търговски партньори като отговорят на техните изисквания за надеждна информация. Това са част от причините, поради които международната организация GS1 реши да улесни бизнеса, създавайки GS1 Cloud – най-голямата платформа в световен мащаб с надеждна продуктова информация. Чрез GS1 Cloud собствениците на търговските марки ще могат да споделят данни на глобално ниво за:

  1.        Баркода на артикула
  2.        Име на продукта
  3.        Описание
  4.        Снимка на търговската единица
  5.        Целеви пазар
  6.        Фирма (производител/дистрибутор)
  7.        Класификация на продукта

Освен за проверка на легитимността и произхода на даден артикул, платформата ще може да се използва от онлайн магазини, търговци на едро и дребно и др., за да се валидира наличната информация в техните бази данни.

По време на тридневната работна среща, на която участват представители от различни национални организации GS1, ще бъдат разгледани функционалностите на платформата GS1 Cloud, материали и инструменти за улеснено използване на платформата, както и ползите за фирмите от споделянето на данни за продуктите чрез глобалната платформа.

GS1 България ще окаже необходимото съдействие на фирмите-членове за използване на платформата. Въпроси и запитвания могат да се изпращат на gs1bulgaria@gs1bg.org.