Име:            ЕМ ДВЕ ЕН

Детайли:

ЕМ ДВЕ ЕН е фирма, създаваща интегрирани информационн системи обслужващи бизнеса. Разполага със собствен софтуерен продукт – I C M I /Integrated Configurations Multiple Interfaces/ , който е реализиран като платформа /базис/ и набор конфигурации, прецизно адаптирани към съответния бизнес – производство, търговия, ресторанти, хотели, специализирани конфигурации. В процеса на изграждане на информационната система на клиента, се осигурява управление на разнородни периферни устройства – фискални устройства, принтери за баркод етикети, ESC – POS принтери, електронни везни, баркод четци, datacollectors, специализирани микропроцесорни промишлени устройства. Реализира се пълна интеграция със съществуващия софтуер на клиента. Извършват се консултации и се дават препоръки за релизирането на баркод технологията в бизнеса на клиента, както в търговската дейност, така и при технологията на производствени процеси.
Aдрес:        

София жк Младост 1
Aдрес:        

София жк Младост 1

Лице за 
контакти:  Мирослав Николов

Е-mail:        m2n.icmi@gmail.com