Като пациент имате право на най-добрите грижи.

Използването на нашите стандарти в здравеопазването повишава безопасността на пациентите, стимулира ефективността на веригата на доставки и подобрява проследимостта на лекарствата. Освен това те допринасят за прозрачност на процесите, както и за намаляване на медицинските грешки.

Разработването на стандарти за сектора на здравеопазването е с прякото участие на заинтересованите страни от цял свят: производители на лекарства и медицински изделия, дистрибутори, търговци, болници, софтуерни разработчици, местни и международни регулаторни органи.

Използването на стандартите GS1 в здравеопазването допринася за положителни ефекти върху веригата за снабдяване, като:

  • Намаляване на запасите и управление на сроковете на годност,
  • Предотвратява се натрупването на стари количества от запасите,
  • Подобрява се ефективността на процесите на поръчване и фактуриране,
  • По-бързо и по-лесно изтегляне,
  • Стоки на консигнация,
  • Подобрено изчисляване на разходите за един пациент.

GS1 GTIN (Global Trade Item Number) предоставя уникално решение за идентификация на стоки в здравеопазването.  Кога и как да определяте нов GTIN за Ваш продукт може да намерите на следната страница: https://www.gs1.org/1/gtinrules/en/healthcare