Търговия на дребно

От както през 1974 г. за първи път в супермаркет в Охайо е сканиран баркод на пакет дъвки Wrigley, със своята дейност GS1 допринесе значително за повишаване на ефективността и прираста на веригите за доставка в търговията на дребно по целия свят.

Повече от баркод

Производители и търговци на дребно се обединиха около GS1 в разработването и приемането на взаимно изгодни стандарти. Днес, стандартите GS1 са много повече от баркода сам по себе си. Те включват и стандарти за обмен на електронни бизнес съобщения, за синхронизация на данни, за идентификация с използване на радиочестотната технология, както и решения на множество проблеми, с които се сблъсква бизнеса.

Стандартите GS1 служат за основни правила, които улесняват взаимоотношенията между всички участници по веригата – производители, дистрибутори, търговци на дребно, превозвачи, митници, разработчици на софтуер, местни и международни регулаторни органи и други. Много често тези фирми са преки конкуренти на пазара, но под ръководството на GS1 успяват да работят заедно за създаването на стандарти, които правят веригата на снабдяване по-бърза и по-ефективна, и водят до намаляване на нейната сложност и намаляване на разходите.

Ключови инициативи

GS1 работи съвместно със сектора търговия на дребно по различни ключови инициативи, между които:

  • Въвеждане на символиката GS1 DataBar, която позволява да се кодира повече информация на по-малко място. Така приложението на универсалната маркировка с баркод се разширява и при продукти с променливо тегло и неопаковани продукти. Освен това GS1 DataBar позволява кодиране на допълнителна информация за нуждите на проследимостта.
  • EPCglobal със стандартите при използване на радиочестотната технологията за идентификация на продуктите, която предоставя революционно нов начин за реализиране на проследимост на продуктите по веригата за снабдяване и чрез използване на идентификацията на продукта осигурява достъп до повече информация за него.

Сътрудничество

На международно ниво GS1 осъществява активно сътрудничество с организации, които обединяват търговци и производители на бързообортни и потребителски стоки, в това число:

  • Consumer Goods Forum (TCGF),
  • The Grocery Manufacturer’s Association (GMA),
  • The Food Marketing Institute (FMI) и
  • Efficient Consumer Response (ECR).