Транспорт и логистика

Целите на GS1 относно транспорта и логистиката са подобряване на ефективността и прозрачността по веригата на доставки.

Осъществяването на дейностите в транспорта и логистиката изисква добро взаимодействие между отделните функционални звена в дадена фирма и нейните партньори, доставчици и клиенти. Използването на стандартите GS1 повишава оперативната съвместимост между различните информационни системи и позволява на участниците по веригата да говорят на един език, дава възможност за подобряване на организацията и е свързано тясно с навлизането на високите технологии в този сектор.

 източник GS1 Австралия

 

Сътрудничество с Международни организации:

  • Меморандум за сътрудничество между Международната федерация на спедиторските асоциации (ФИАТА) и GS1 (тогава с наименованието EAN International)/ 2001
  • Меморандум за сътрудничество между Световната митническа организация и GS1/ 2007
  • Меморандум за сътрудничество между Международното бюро за контейнерен и интермодален транспорт (BIC) и GS1/ 2010
  • Меморандум за сътрудничество между Световния пощенски съюз (UPU) и GS1/ 2010 

  

Стандарти

Нуждите на този сектор не могат да бъдат покрити с един единствен стандарт или един определен вид носител на данни. Затова GS1 съсредоточава усилията си в това да предостави на транспортните и логистични фирми интегриран подход, включващ набор от стандарти и носители на данни (баркодове и EPC/RFID тагове):

 

Използването на стандартите GS1 позволява стандартизиране на информацията и автоматизиране на процесите на нейното събиране. Това дава време на транспортните и логистични оператори да се съсредоточат върху това, как да използват информацията, а не как да се сдобият с нея. Създава се предпоставка за повишяаване на ефективността на работа, намаляване на разходите и увеличаване на конкурентността.