Идентификация

 

В основата на системата от стандарти GS1 е уникалната идентификация на търговски и логистични единици, услуги, локации и други, която се прилага в цял свят.