Електронният обмен на данни (EDI- Electronic Data Interchange)– предоставя на търговските партньори ефективно средство за осъществяване на бизнеса, предназначено за автоматично предаване на търговски данни от една компютърна система директно на друга.

GS1 EDI е технологията за осъществяване на електронен обмен на данни EDI. GS1 EDI предоставя глобални стандарти за електронни бизнес съобщения, които позволяват бърз, ефективен и точен обмен на съгласувана бизнес информация между търговските партньори. Поддържа два стандарта за обмен на бизнес съобщения: EANCOM® и XML.