От Производителя-към-Потребителя (B2C)

GS1 разширява обхвата на стандартите си като се насочва и към онлайн потребителите, чрез разработването на стандарта От Производителя-към Потребителя (Business-To-Consumer – B2C).

GS1 предоставя насоки за разработката на приложения, които подобряват достъпа до допълнителна достоверна информация за продуктите, предназначена за търговците и потребителите. B2C включва:

  • GS1 Източник на данни (GS1 Source) – основана на стандарти рамка, която е съвместима с различните операционни системи. Предоставя на потребителите достоверна информация за продуктите чрез използването на мобилните телефони.
  • Дигитални купони – стандартът GS1 B2C Дигитално Управление на Купони предоставя на бизнес партньорите обща основа за създаването на сигурен и надежден процес за управлението на дигиталните купони
  • Мобилни баркодове – GS1 вярва в ползите от въвеждането на глобални стандарти за мобилните баркодове. Съвместно с Open Mobile Alliance (OMA), организацията работи за достигането на по-високо ниво при сканирането на баркодове чрез мобилни устройства.

GS1 България разработи мобилното приложение БГ Баркод, чрез което можете да проверите легитимността на баркодовете, започващи с цифрите 380, както и да получите информация за фирмата производител или дистрибутор на съответния продукт. За други баркодове приложението препраща към международния регистър GEPIR или дава пояснение.

БГ Баркод

БГ Баркод
БГ Баркод 1

БГ Баркод 2
БГ Баркод 3
БГ Баркод 4