Информационен бюлетин брой 3-4 от 2013

Съдържание бюлетин брой 3-4 от 2013

 

1. Регионален форум GS1 в Европа, 15-18 октомври 2013, Ротердам
2. Продажба на храни онлайн?
3. Проследимост при вината

  • Въведение
  • Проследимост
  • GS1 стандарти
  • GS1 инструменти за проследимост
  • Модел на верига за доставка при производството на вино
  • Добри практики
  • Какво е необходимо на фирмата, за да използва стандартите GS1.

4. Анкетно проучване за „Приложение на стандартите GS1“
5. Идентификация на купони. Глобален номер на купон

  • За какво се използва GCN?
  • Как се формират Глобалните номера на купони?
Buletin_GS1_2013_3-4_web.pdf

1.86 MB

Свали