Информационен бюлетин брой 3-4 от 2011

Съдържание бюлетин 3-4 от 2011

 

1. Съвет GS1 България. Редовно общо събрание на членовете – 10.11.2011 г.

 • Много повече от баркод
 • GS1 по света
 • GS1 България за периода 2010 – 2011 г.
    – Членове
    – Публикации
    – Обучение
    – Тематични инициативи
    – Участие в конференции, изложения и работни групи
    – Информация и услуги в интернет
    – Контрол за легитимност на идентификационните номера
    – Участие в проекти на Международната асоциация GS1
    – Сектор здравеопазване
    – Участие във форумите на GS1 и GS1 in Europe
    – Членове на Бюрото на GS1 България
    – Предстоящи задачи на GS1 България

 2. GS1 в здравеопазването

 • GS1 Годишни конференции за здравеопазването
 • Стандартите GS1 като средство за борба с фалшификатите и осигуряване безопасността на пациентите. Системата еТАКТ

3. Мобилно баркод приложение GS1 Logger
4. GS1 стратегия за електронно фактуриране (e-Invoicing)

 • Какво представлява е Digital Agenda?
 • Оперативна съвместимост и стандарти
 • Национални и общоевропейски форуми за сътрудничество
 • Електронен обмен на данни и стандартите GS1 eCom

5. 7 стъпки за стартиране на електронен обмен на данни, EDI, с използване на стандартите GS1 eCom
6. Стандартите GS1 и веригата за снабдяване
7. Приложение на стандартите GS1 в България
8. Програма на семинарите за първото полугодие на 2012 г.

Buletin_GS1_2011_3-4_web.pdf

5.61 MB

Свали