Информационен бюлетин брой 1-2 от 2011

Съдържание бюлетин брой 1-2 от 2011

 

1. Писмо от президента и изпълнителен секретар на Международната организация GS1
2. Приложение на стандартите GS1 в различни отрасли на индустрията

  • Търговия на дребно
  • Здравеопазване
  • Транспорт и логистика

3. GS1 продукти и решения

  • Автоматична идентификация и обхващане на данни
  • Електронен обмен на данни
  • Глобална мрежа за синхронизация на данни
  • Електронен код на продукта
Buletin_GS1_2011_1-2_web.pdf

881.41 kB

Свали