Информационен бюлетин брой 3-4 от 2010

Съдържание бюлетин брой 3-4 от 2010

 

1. GS1 в Eвропа – регионален форум Дъблин, 12–15 октомври 2010 г.
2. Етикетиране на облекла и текстилни продукти по стандартите GS1

  • Обща концепция за зоните върху етикета
  • Висящи етикети
  • Зашити етикети
  • Пришити етикети
  • Примери от практиката

3. Добри практики от приложението на стандартите GS1 в България

  • „Тандем-В“ ООД
  • „Магре-замразени храни“ ЕООД
  • „Софарма“ АД
Buletin_GS1_2010_3-4_web.pdf

1.65 MB

Свали