Информационен бюлетин брой 3-4 от 2009

Съдържание бюлетин брой 3-4 от 2009

 

1. Администрира и популяризира използването на Системата от стандарти GS1 за нуждите и по-ефективното функциониране на производството, търговията на едро и дребно в България
2. Извършва регистрация и издава фирмени префикси GS1
3. Предоставя консултации и информация по системата от стандарти GS1 и маркиране с баркодове
4. Провежда обучение и консултации по приложението на всички стандарти на Системата GS1
5. Предоставя информация по електронен обмен на данни (EDI) базиран на стандарта EANCOM
6. Посредничи при внедряване на електронен код на продуктите EPC и извършва абонамент
7. Поддържа регистър на членовете в Интернет и актуализация на данните в глобалния регистър GEPIR

GS1_2009_3-4_web2_a.pdf

1.22 MB

Свали