Информационен бюлетин брой 1-2 от 2009

Съдържание бюлетин брой 1-2 от 2009

 

1. Познати отговори на най-често задавани въпроси

  • Глобални номера на търговските единици (GTIN) и маркиране с баркодове

         – Маркиране с баркод на търговски единици за продажба на каса в търговията на дребно (POS)
         – Маркиране с баркод на Търговски единици, за които не се налага символа да бъде сканиран на каса (POS)
         – Кодиране на допълнителна информация към идентификационния номер на Търговската единица

  • Идентификация на Логистични единици

2. Идентификация на периодични издания

  • Международен стандартен номер за периодични издания (ISSN)
  • Глобален номер на търговската единици
  • Генериране на баркод символ за маркиране на периодични издания

3. Идентификация на книги
4. Качество на баркодовете

Buletin_GS1_2009_1-2_v6.pdf

3.06 MB

Свали