В края на 2017 г. международната федерация на спедиторските асоциации (FIATA) и международната организация за стандарти GS1 подписаха Меморандум за разбирателство, който очертава рамката на сътрудничество между двете организации. Съвместна работна група ще започне да дигитализира документите на FIATA, като използва глобалната система за уникална идентификация на GS1. Заменянето на старите хартиени документи ще позволи на членовете на FIATA да станат по-ефективни и да подобрят услугите, които предлагат на клиентите си.

Секторът транспорт и логистика осигурява гръбнака на световната търговия, чрез обслужването на клиенти и доставчици в глобалните вериги за доставки и търсене. Процесите в транспорта и логистиката реализират критични връзки в световната икономика, като свързват безброй производители, търговци и доставчици на услуги като части от сложни мрежи, които обслужват много индустрии във всички страни по света.

Докато стоките се придвижват от началната до крайната точка, доставчиците на логистични услуги (спедитори, превозвачи и други заинтересовани страни) трябва да поддържат контрол и видимост на движението, за да вземат информирани решения, които да гарантират гладкото достигане на стоките до клиентите.

Бързото развитие на логистиката, в отговор на нарастващите изисквания на потребителите за проследимост в реално време в цялата област на мулти-модалния транспорт, налага нови решения и по-тясно сътрудничество между двете организации. Въз основа на богат опит и глобален обхват на клиентите, GS1 и FIATA са двете водещи организации, които са най-добре подготвени да отговорят на модерните предизвикателства. Чрез подписания Меморандум за разбирателство, GS1 и FIATA ще продължат градят своите взаимоотношения през следващите 20 години.

За да започнат тези усилия, консултативната структура за информационни технологии на FIATA (ABIT) следва подход за идентифициране и мигриране на всички документи в дигитална платформа по стандартите GS1. Този проект ще позволи на световната FIATA общност да предлага висококачествени интермодални решения в полза на всички заинтересовани страни от веригата за доставки.