Верификация на баркод

Защо е необходима верификация на баркод символи?

Все по-често при стартиране на бизнес отношения между доставчици на стоки и търговски вериги, получаващата страна изисква документ за качеството на баркода и безпроблемното му сканиране. GS1 България предлага тестване на баркод символи като част от услугите, които предоставя с издаването на фирмени префикси, в два аспекта:

  • Експертна оценка за правилното конфигуриране на идентификационните номера и разположение на баркода спрямо отаналите елементи в етикета. За тази цел могат да се използват образци, изпратени по имейл.
  • Верификация чрез използване на верификатор и изготвяне на технически протокол.
    За нуждите на ефективно сканиране и получаване на висока оценка е необходимо да са спазени изискванията за принтиране на баркод символите. Верификация се прави само върху оригинални етикети, отпечатани в реални условия. (препоръчително е да ни изпратите отпечатани образци, преди да пуснете цялата партида за печат).

Методи за верификация:

  • Традиционен метод

Традиционният метод разглежда два параметъра: средно отклонение в размерите и контраст на принтиране.

  • ISO метод (ISO/IEC 15416)

С този метод се оценява качеството на символа с оценка, варираща от 4 (най-висока) до 0 (най-ниска), на база колко близко е верифицираният баркод до идеалния вариант.

Спрямо ISO метода в спецификациите на GS1 са посочени минимално допустими оценки от верификация в зависимост от областта на приложение на баркода. Например за EAN-13 се изисква минимална оценка от 1,5 (С) при сканиране на каса в търговската мрежа.

Качеството на баркода зависи от цветовата комбинация щрих-светла ивица, спазването на допустимите размери, технологията на печат и материала на опаковката. Когато верификацията се прави върху опаковки, които не са пълни, трябва да се има предвид, че след тяхното запълване е възможно, това да повлияе на контраста в щрихите или да доведе до промяна във формата на баркода.

Пробите и заявките за верификация може да изпращате на адрес:

GS1 България
1058 София, ул. Искър 9
Т: +359 2 8117 439
E: gs1bulgaria@gs1bg.org

[file title=”Брошура “Качество на баркод символите”” name=”Качество на баркод символите” text=”Настоящата брошура има за цел да помогне при избора на подходящ баркод и качеството на символите при маркиране на стоки.” url=”/wp-content/uploads/2018/02/barkod_simvoli.pdf”]