По пътя към Индустрия 4.0 - с приложение на стандартите GS1

Проведе се вторият за годината семинар, насочен към хранителната индустрия, организиран от GS1 България и CSB-System България. Събитието се състоя на 09 ноември 2017 г. в рамките на изложение Месомания 2017 в Интер Експо Център – София.
Представител на CSB-System България презентира, какво представлява Индустрия 4.0, какви са изискванията, на които производителите трябва да отговорят в съвременната бизнес среда и как IT решенията и системите на CSB-System могат да отговорят на нуждите им.
Индустрия 4.0 е развитието на автоматизираните системи в промишлеността и способността устройствата да си общуват самостоятелно чрез Интернет.
Цвета Братанова, изп. директор на GS1 България, направи общо представяне на глобалните стандарти GS1 и ползите за фирмите при внедряването им в ежедневните бизнес процеси. Благодарение на стандартите се осигурява пълна проследимост на продуктите по цялата верига за доставки. Въпросът за проследимостта на стоките е изключително актуален и все по-често попада във фокуса на институциите при формулирането на регулативни изисквания и норми, тъй като безопасността и сигурността на крайните потребители е приоритет на глобално ниво. Специално внимание бе обърнато на баркод символа GS1 Databar, който позволява кодиране на допълнителна информация (партида; срок на годност; тегло и др.) за пресни храни и стоки с променливо тегло.
Ивайло Пенев, представител на Метро Кеш енд Кери България сподели с участниците причините, поради които веригата изисква доставчиците на месо и храни с животински произход да маркират своите продукти с GS1 Databar и защо им е нужна допълнителната информация – партида и срок на годност. Тези данни трябва да влизат автоматично в документите за продажба при сканиране на продуктите на каса в търговските обекти на веригата, тъй като Метро Кеш енд Кери се явява междинен търговец и в определени ситуации, тази информация е от съществена значимост за нуждите на проследимостта.
Макро-Кор ЕООД и Тандем-В ООД, водещи производители на месни продукти в България, разказаха за системите, които използват в производствените предприятия и ползите от тях. Автоматизацията значително съкращава времето за извършване на даден процес, както и намалява броя на допуснатите грешки при изпълнението на заявки. При извършването на проби на суровините, софтуерът автоматично определя качеството и при наличието на негодни продукти, те не продължават към следващите етапи на производство. По този начин се гарантира, че до крайните клиенти достигат висококачествени стоки за консумация.