РЕГИОНАЛЕН ФОРУМ GS1 В ЕВРОПА 2017

Ежегодна среща на Националните организации, членове на GS1 в Европа, се провежда от 30 октомври до 02 ноември 2017 г. в Прага, Чехия. В първия ден от форума се състояха работни срещи по различни направления и сесии за актуалните проекти на организацията.

 Една от темите бе за повторната употреба на уникалните идентификационни номера на продуктите (GTIN). От декември 2018 г. ще бъде преустановена последващата употреба на един идентификационен номер за друг продукт, независимо от времето, което е изминало от изтеглянето на първия от пазара. Промяната се налага поради новите условия за търговия.

Специално внимание беше обърнато на блокчейн технологиите, като метод за съхранение на информация в компютърна мрежа. Приложението е свързано основно с криптовалутите, както и като платформа за така наречените умни договори. Технологията блокчейн осигурява възможност за протичане на транзакции между ангажираните страни по веригите на доставки, а стандартите GS1 осигуряват уникалната идентификация на продукти, документи, физически местоположения и др. По-основни стандарти, които могат да бъдат споменати в тази връзка са:

–          GTIN (Global Trade Item Number ) за продуктова идентификация,

–          GLN (Global Location Number) за идентификация на локации,

–          SSCC (Serial Shipping Container Code) – за логистични единици

–          EPCIS (Electronic Product Code Information Services)  

–          CBV (Core Business Vocabulary).

Стандарт GS1 SmartSearch предлага на уеб разработчиците стандартизиран и структуриран подход за представяне на информацията за продукти в уеб страници, което помага за:

–          По-добро позициониране на резултата за продукт от търсещите машини (търсачки);

–          По-детайлна и точна информация за продукта в резултат от търсенето.

Интересът към стандартите нараства и в техническата индустрия, където в процеса на автоматизация ясно се разграничава нуждата от еднозначна идентификация на части и технически възли за управлението на циклите на използване, подмяна и ремонт. Представените в рамките на форума проекти бяха в областта на строителството, железопътния транспорт и пакетираните стоки.

Сериозен напредък бе отчетен по отношение на проследимостта. Освен, че е направена актуализация на досега действащия стандарт, в рамките на Глобална програма за проследимост се извършва сертифициране за съответствие със стандарта за проследимост. За провеждане на тестовете са обучени експерти от Националните организации GS1 и са акредитирани фирми директно от Централата.

Работната среща за сектор здравеопазване бе фокусирана върху примери за нарастващото внедряване на стандартите GS1 в сектора и регулаторните рамки за лекарства и медицински изделия. С одобрението на ЕП на 5 април 2017 г. новите регулации за медицинските изделия и ин витро диагностичните изделия, помагат за усъвършенстване на уникалната система за идентификация на изделията (UDI) в Европа. Поради необходимостта от нов стандарт, който да позволи въвеждането на базови данни за изделията в EUDAMED (Европейската база данни за медицински изделия), GS1 разработи стандарт, наречен GMN  (Global Model Number). 

Към момента емитиращи организации за уникалните идентификатори на изделията (UDI) са GS1, HIBCC, ICCBBA.

Във връзка с Европейската Директива за фалшивите лекарства 2011/62/EU, която влиза в сила в началото на февруари 2019г., бе докладвано, че в повечето европейски държави на държавно ниво е взето решение за използване на GS1 GTIN (Глобален номер на търговска единица) за продуктов код, идентифициращ лекарството на ниво опаковка.

GS1 България участва във форума с делегация, водена от г-н Цветан Симеонов, Председател на БТПП и Председател УС на GS1 България, която включва членове на УС и експерти на Сдружението.