Глобалната организация GS1 установи сътрудничество с IBM и Microsoft завнедряване на стандартите GS1 във фирмените решения, разработени за техните клиентите от веригата за доставки.

Глобалните стандарти GS1 за идентификация и структурирани данни позволяват на фирмите, свързани в мрежата на веригата за доставки да се интегрират по-добре и да обменят качествени и достоверни  данни за продуктите и логистичните операции, с което да се увеличи доверието между партньорите и да се намали дублирането на данни.

Чрез използване на стандартите се постигат качествено структуриране на данните, които се съхраняват с цел да бъдат споделени между участниците в мрежите и подобрена оперативна съвместимост между различните информационни системи. Така например, отворените стандарти на GS1 и ISO за EPC информационни услуги (EPCIS) и Бизнес речник на основните понятия (CBV) позволяват стандартизиран обмен на данни и следене на местонахождението на търговските единици.

 „Много организации са привлечени от блокчейн технологиите заради възможността да споделят данни извън  границите на фирмата  при висока степен на точности прецизност“, споделя Робърт Бейдеман, вицепрезидент, Търговия на дребно, GS1. “Надяваме се да направим тази възможност реалност за фирмите, като работим с подходящите технологии и партньори – и заедно промотираме общия език на бизнеса.“

Стандартите по веригата за доставки

Стандартите GS1 предлагат на глобалните компании като Walmart възможността да разширяват своите мрежи с доставчици, дистрибутори и други партньори, отключвайки бизнес ползите от споделянето на данни, прозрачността, видимостта и доверието. IBM и Walmart успешно са използвали блокчейн технологии в пилотен тест за подобряване на проследяването на два вида хранителни стоки в две различни държави: манго в САЩ и свинско месо в Китай.

 „Нашите пилотни проекти в САЩ и Китай показаха, че блокчейн технологиите могат да подсилят безопасността на съществуващите системи в хранителния сектор чрез подобряване на проследимостта. Използвайки тези технологии, имахме възможност за секунди да проследим продукта през всички етапи, които е преминал по веригата за доставки „от рафта в магазина обратно до фермата“, споделя Франк Янис, вицепрезидент, Хранителна безопасност, Walmart. “Като изграждаме решения за проследимост на основата на блокчейн технологиите и общ набор от стандарти можем да се справим с нашата сложна, глобална верига за доставки и да изградим мрежи, основани на прозрачността и доверието.“

 “Едно от ключовите предимства за внедряване на блокчейн в дадено предприятие е доверието, което изгражда, като това позволява по-ефективно и пълно споделяне на данни, които са от съществено значение за извършваните транзакции.  Чрез премахване на бариерите, които могат да бъдат причинени от различни системи за вход, това доверие се засилва още повече“, коментира Бриджит МакДермот, вицепрезидент, Разработване на блокчейн, IBM. “Поради тази причина работим с клиенти като Walmart и си сътрудничим с други индустриални лидери, за да внедрим отворените стандарти на GS1 в работата, която вършим.“

“Предизвикателството днес пред търговското финансиране и веригата за доставки е, че участниците са принудени да използват различни дигитални системи, свързани помежду си с хартиени процеси, с малко или никакви общи стандарти.  Тези дигитални „острови“ работят добре, когато всички използват една и съща мрежа, но веднага щом се появи липса на свързаност с определени партньори, които използват различни решения, нещата веднага се обръщат към хартиено и ръчно обработване,“ споделя Дейвид Рутер, изпълнителен директор, R3.

 “Използването на съществуващите стандарти GS1 ще позволи внедрените решения по веригата за доставки, базирани на блокчейн, да бъдат по-съвместими оперативно  и ще опростят обхващането и описанието на събитията, написани срещу умните договори,“ коментира Йорк Родс III, Глобални Бизнес Стратегии, Блокови мрежи, Microsoft. “Сътрудничеството с партньори за внедряване на блокчейн решения като се използват вече съществуващи стандарти за проследяване на ниво продукт, е най-бързият път към производството.”