Европейската комисия по стандартизация избра GS1 SSCC за управление на трансграничните пратки

Членовете на Европейския комитет по стандартизация (CEN) публикуваха Техническата спецификация (TS 17073) за пощенски услуги – интерфейси за трансгранични пратки.

Постижението е резултат от съвместните усилия на представители на пощенски организации, онлайн търговци на дребно, куриери, доставчици на експресни и колетни пратки. То е част от стратегията на Европейската комисия „Единен дигитален пазар: премахване на бариерите за отключване на онлайн възможностите“.

„Това е важна крачка към иновацията в областта трансграничните услуги за доставка на пакетни пратки в Европа. Една от основните причини за трудности при доставката на пакети са локалните решения, водещи до създаването на собствени мрежи и неблагоприятни пазарни условия за онлайн търговците“, обяснява Валтер Трезер, съпредседател на Работната група за електронна търговия в Европа и лидер на проекта на CEN за стандартизиран етикет.

Основната цел е да се трансформират трансграничните услуги за доставка чрез използването на единен етикет и единен идентификационен код на пратките.

CEN е избрал GS1 Serial Shipping Container Code (SSCC) за уникална идентификация на отделните пратки, което да даде възможност за оперативна съвместимост между всички участници в мрежата за доставките им. GS1 SSCC е избран, тъй като много фирми вече използват него и други стандарти GS1 в своите бизнес процеси.

Внедряването на единен етикет на пратките ще позволи свързването на затворените мрежи в обща, така че доставките да могат да бъдат проследявани от край до край. Това ще облекчи съществено и изпращащите пратки за работа с универсален етикет. Чрез SSCC операторите ще могат да проследяват пратките по-лесно както от изпращача до получателя така и, ако е необходимо, обратно към изпращача.

„Унифицираният етикет на CEN и SSCC създават нови възможности за онлайн търговците на дребно, които се стремят да предлагат на своите клиенти безпроблемна доставка на по-ниска цена“, казва Мигел Лопера, президент и главен изпълнителен директор на GS1.

Председателят на GS1 в Европа Бруно Ачето допълва: „Използването на единен етикет и SSCC ще помогне на фирмите да си сътрудничат, за да отговорят на очакванията на своите клиенти за качество на обслужване по отношение на гъвкавост, видимост и надеждност. Ще отпаднат излишни скъпоструващи дейности, които не добавят стойност за крайните клиенти. „

GS1 ще продължи да сътрудничи със CEN за трансформиране на трансграничното управление на пратките и приветства възможността за сътрудничество с организацията за електронната търговия в Европа, както и с други организации, за съвместно популяризиране на единния етикет на пратките.