Доверие, сътрудничество и бързо реализиране на поставените цели

112 Национални организации GS1 по света работят в тясно сътрудничество за внедряване на стандартите GS1 в полза на своите членове

Заседанията на ОС на GS1 завършиха с гласуване на Бюджета и Програмата за дейността за 2017/2018 година. За председател на организацията беше преизбран Майк Макнамара, вице президент на Таргет Корпорейшън.

В съответствие с обновения план за действие от септември 2017 година фирмите по цял свят, използващи стандартите GS1 за идентификация на стоки с баркод, ще получат възможност да въвеждат данни за своите продукти в глобална платформа, която ще гарантира автичността на номерата и ще подобри търсенето на информация за продуктите на фирмите в интернет. Повече информация и съдействие може да бъде получена от Националните организации във всяка една страна, като за България това е GS1 България.

Приключилото ОС и взетите по време на заседанията решения бележат повратен момент в дейността на организацията и от бързото реализиране на поставените цели ще зависи нейното бъдеще в дигиталния ни свят.