Втори ден от Общо събрание на GS1 - посветен на практически решения и постижения

В контекста на очертаващата се трайна тенденция за развитие на онлайн търговията и значението на качеството на данните, на заседанията на GS1 общността бе обсъдено да се продължи развитието на организацията в посока да се превърне в сигурен източник на качествени данни. Освен глобални стандарти ще се работи за глобални хармонизирани услуги, които да позволят повишаване на ефективността и да облекчат комуникацията между фирмите и фирмите и техните клиенти.

Бяха представени успешни практики, базирани на стандартите GS1, във водещи международни компании като Tesco, Nestle, Alibaba, John Lewis.

Само за една година, внедряването на стандартите в магазините на Tesco е довело до повишаване на % на доволните служители с 13% и на % на доволните доставчици на търговската вериги с 26%.
Фиона Кендрик, председател и изп. директор на Нестле Великобритания и Ирландия, споделя в своя презентация по време на ОС на общността GS1, че се наблюдава трайна тенденция за засиления интерес на крайния потребител да разбере от къде идва продуктът, който купува. През последните години има промяна на конюнктурата на пазара. Ако преди във фокус са били цената, вкусът и методите на дистрибуция, днес акцентът пада върху здравето и безопасността на потребителите, социалното въздействие и опита. Производството е ориентирано все по-силно към потребителя и неговите нужди. Необходимо е да му се предостави избор, да се изгради доверие и да се подходи персонално към всеки отделен клиент. В тази връзка особено важна роля получават технологиите, между които и стандартите Gs1. От голямо значение е качеството на данните и начините за предоставяне на тези данни на крайните потребители, което често се случва с помощта на мобилни приложения.

Мобилните приложения са част и от платформата на Alibaba, която позволява на повече от 10 милиона активни търговци да продават своите продукти навсякъде по света. С оглед на това, че освен реални продажби и доставки в цял свят, следва да се обслужва и връщането на стоки, както и да се следи за недопускането на фалшиви стоки в системата, съществен момент се явява необходимостта от стандартизация. Според Тери фон Бибра, генерален мениджър на Alibaba за Европа, стандартизацията е много важна при обслужването на различни пазари и доставката на различни продукти и именно тук, той вижда колко важна е ролята на GS1.

Подобно е предизвикателството пред бранда John Lewis. Преди 15 години фирмата е стартирала малка интернет активност, която днес се е развила до 41% от общия размер на продажбите. За да постигне по-голяма удовлетвореност на клиентите, кратки срокове на доставки и обработване на върнати продукти, фирмата въвежда стандартни баркодове и радиочестотни тагове. Дино Рокос, оперативен директор и член на УС на John Lewis, споделя в своето изложение „Без тези стандарти няма да можем да работим. Без тези стандарти няма да имаме успех!“

В рамките на обсъждането бяха представени резултатите от обстойно и аналитично изследване на настроенията на британския бизнес във връзка с Брекзит, което заслужава специално внимание с оглед на бъдещите икономически връзки на България с Великобритания. След приключване на Общото събрание, БТПП и GS1 България ще направят специално представяне на това проучване, направено сред 1000 членове на GS1 Великобритания.