Семинар за ИТ решения и глобални стандарти в хранително вкусовата промишленост

 Съвместен семинар за ИТ решения и глобални стандарти в хранително вкусовата промишленост (ХВП) проведоха на 06 април 2017 г. в Пловдив GS1 Bulgaria и CSB-System България (доставчик на браншово-специфични ИТ решения за предприятията и процесното планиране).

Една от темите на семинара бе „Маркиране на пресни продукти и стоки с променливи тегла с баркод DataBar“ и как това помага за подобряване на контрола и управлението на сроковете на годност и партидите, и реализирането на ефективна проследимост. В България повече от година търговци и производители работят съвместно по въвеждането на маркировката при бързооборотните стоки, което е и една от подбудите за организирането на семинара. Освен че се подобрява управлението на сроковете на годност и партидите, с това ще се повиши и безопасността на крайните потребители и качеството на тяхното обслужване.

Внедряването на всяка една CSB система се предхожда от точен анализ на нуждите и описание на процесите в съответното предприятие. Клиентите получават индивидуално и уникално за тях софтуерно решение, което благодарение на опита на фирмата в световен мащаб е оптимално и изчистено от грешки. Много мениджъри вече са оценили значимата роля на собствената информационна система и използването на глобални стандарти. Най-добрите резултати от едно решение се получават, когато зад него стои правилната концепция. Така системата може да покрие всички области и по-късно да предостави правилната информация в подходящ вид.

На семинара представител Тандем-В ООД представи Добрата практика на фирмата от приложение на решение на CSB-System, базирано на стандартите за идентификация и маркиране с баркод GS1 и електронния обмен на данни. Изграждането на информационната система е започнало през 2002 г. с построяването на новото предприятие, което се намира на бул. „Илиянци“ №23 в София. Благодарение на усилията в тази посока е постигнато добро управление на доставките, планиране на производството и намаляване на грешките, съществено е облекчен труда на служителите на компанията.