GS1 Глобален Форум 2017

В периода 20 – 24 февруари 2017 в Брюксел се проведе ежегодният GS1 Глобален форум. Конгресният център Square-Brussels Meeting Centre събра рекорден брой участници (788, спрямо 722 миналата година), представляващи 91 Национални организации GS1 по света. България бе представена от екип експерти, ръководен от Цветан Симеонов, председател на УС на GS1 България и председател на БТПП.

През седмицата бяха организирани 55 срещи, обучения и работни групи по различните направления на стандартите GS1. Основните теми, които са приоритетни за организацията и бяха разгледани по време на събитието са:
• Проследимост на стоки;
• Качество на данните;
• Ефективност при прилагане на стандартите;
• Стандартите GS1 в техническата индустрия;
• Транспорт и логистика;
• Уникална идентификация на медицински изделия;
• Омниканална търговия: по-добро търсене, уникална идентификация.

Представители на Проктър и Гембъл, Алибаба Груп, Флипкарт и Монделийз се включиха във форума с презентации относно необходимостта от хармонизация и използването на качествени данни в техните бизнес процеси. Компаниите са заложили използването на стандартите GS1 в своите платформи и това съществено облекчава дейността им в световен мащаб. Част от стандартите включват уникална идентификация на продуктите с GTIN, стандарт GS1 SmartSearch за структуриране на информацията, позволяващо по-лесна обработка от онлайн търсачките (http://www.gs1.org/gs1-smartsearch),  кодиране на допълнителна информация за нуждите на проследимостта (напр. партида), идентификация на пратките и други.

Използването на глобални стандарти облекчава търговията в световен мащаб, повишава рейтинга на продуктите в онлайн търсачките, подобрява ефективността на доставките и възможността за бързо изтегляне на проблемни продукти. За успеха на българските фирми в онлайн търговията е особено важно да получат стандартни баркодове за продуктите, преди да предоставят информация на онлайн платформите.

В програмата на форума бяха включени също традиционното изложение на националните организации GS1 – Marketplace Expo; среща на Борда на GS1 в Европа и срещи на националните организации по региони.

В сесията на GS1 в Европа бяха обсъдени приоритетните за европейската организация проекти и инициативи. През септември 2016 г. е подписано споразумение за присъединяване към Joint initiative on standartisation, чиято цел е изграждането на единен европейски пазар и премахване на бариерите за инвестиции, чрез модернизация, по-добро определяне на приоритетите и въвеждането на стандарти. В документа се подчертава, че стандартите са ключ към иновации и прогрес, независимо дали се отнасят до отделни стоки, материали, компоненти, системи или услуги, или за методи или процедури. Проучване показва, че внедряването на стандартите води до ръст на европейския брутен вътрешен продукт с 1-3%. Според Нейл Боленс, представител на Европейската комисия, стандартите са особено важни при изграждането на единен пазар и ще бъдат предприети стъпки за тяхното все по-широко въвеждане.