Масово е схващането, че GS1 е просто институция, която продава баркодове. В действителност GS1 е организация с нестопанска цел, която през последните 43 години е посветена на разработването на международни стандарти за веригите на доставки.
Стандартите GS1 включват приложни стандарти за баркодовете. Но също така стандарти за електронни бизнес съобщения, стандарти за сигурна и непрекъсната синхронизация на данните, стандарти за маркиране с електронен код на продукта (радиочестотна идентификация RFID технология) и други.
Стандартите GS1 се утвърждават в силно регулирани сектори като здравеопазване, пресни храни и общественото хранене. Те се използват като основа в системи за проследимост или в услуги за борбата с фалшифицирането. В този контекст съвместната работа с ISO е по-важна от всякога. Правителствени разпоредби и закони често дават препратка най-вече към ISO стандарти, така че много полезно е наличието на нормативни препоръки за стандартите GS1 в стандартите ISO.
GS1 работи в дългогодишно и активно сътрудничество с ISO (Международната организация по стандартизация), която също е независима и неправителствена организация, в която членуват национални организации по стандартизация от 163 страни по света.
GS1 и ISO споделят общи ценности и виждания за необходимостта от неутрални, доброволни, базирани на консенсус и съответстващи на пазарните нужди международни стандарти. Двете организации надграждат конструктивните си взаимоотношения вече повече от 20 години. Членове от екипа на GS1 участват активно в комитети по разработването на ISO стандартите, както и в секретариата на организацията.
GS1 разбира и уважава силата на „печата“, която носи стандартът ISO. Много от стандартите GS1 са ISO-съвместими, както и много от ISO стандартите са възприети в системата от стандарти GS1. Това включва стандарти за идентификация, баркодове, електронен обмен на данни, RFID идентификация и други.
За да научите повече за взаимовръзките между стандартите GS1 и ISO, може да свалите брошурата. Тя включва също пълен списък на стандартите GS1, признати от ISO и други организации по стандартизация, както и списък от приложни стандарти на ISO, отнасящи се до стандартите GS1.