По повод юбилея на Българската търговско-промишлена палата по случай 120 години от учредяването й, Съвет GS1 България към БТПП посрещна колеги от Националните организации GS1 от съседните балкански страни – Сърбия и Румъния.

В състоялите се работни срещи бяха обсъдени настоящи и бъдещи проекти, както и възможни партньорства между GS1 България, GS1 Румъния и GS1 Сърбия.

На гостите беше представена новосъздадената лаборатория на GS1 България, която освен генериране и верификация на баркод символи, дава възможност за направата на качествени фотографии на продукти с цел листването им в продуктови каталози и он-лайн магазини. На колегите беше предоставена възможност да участват в процеса по заснемане на продукти и да тестват качеството на баркодове с верификатор.

Представителите на GS1 Сърбия, Мирослав Илич, изпълнителен директор и Бранислава Митич, ръководител Автоматична идентификация, направиха презентация на работен проект на продуктов каталог, използващ необходимите реквизитите на Глобален класификатор на продуктите, GPC и съобразен с изискванията на Регламент 1169/2011 за предоставяне информация за храните на крайните потребители, като хранителна стойност и алергени. След завършването на каталога и попълването на данни за продукти от страна на доставчиците, членове на GS1 Сърбия, от него ще могат да се възползват всички търговци на дребно за получаване на информация, необходима за осъществяване на търговските отношения, както и за предоставянето й на крайните потребители.

Също както GS1 България в последните години GS1 Румъния вече 17 години се стреми към преминаване изцяло към електронна комуникация със своите членове и предлагането на услуги по електронен път. В края на срещите Чиприан Йозеп, изпълнителен директор на GS1 Румъния отправи покана за участие на представители на GS1 България на официалното представяне през септември 2015 г. на обновената B2C система, съобразена с изискванията на Регламент 1169/2011.