GS1 Индия и Индийското застрахователно информационно бюро (IIB) под ръководството на Регулаторния орган по застраховане и развитие на Индия (IRDA), подписаха в началото на март меморандум за сътрудничество за създаването на Национален регистър на болниците, използващи GLN номера.

Регистърът ще бъде сигурен източник на достоверна здравна информация в страната и ще бъде достъпен за различни заинтересовани страни, включително фирми, занимаващи се със здравно застраховане, правителствени организации, регулаторни органи и бенефициенти. Целта на здравният регистър е:
– уникална идентификация на всяка болница и нейното местонахождение;
– изграждане на единен източник на надеждни, сигурни и актуални данни за контакт и локация, видове лечения, цени и други. Това се очаква да доведе до прозрачност и проследимост на разходите за различните болнични процедури, за да може да се уважат застрахователни искове, предявени от бенефициентите.
– да позволи фиксиране на тарифите за различни лечебни процедури и така да се постигне уеднаквяване/хармонизиране на разходите за здравеопазване в страната;
– да се ускори уреждането на застрахователни искове и обработването на сигнали за измама и злоупотреба;
– постигане на прозрачност в индийските здравни заведения и здравните услуги, и привличане на чуждестранни пациенти;
– осигуряване на оперативна съвместимост с други GS1 здравни регистри;
– По-точни анализи и доклади, които да помогнат на заинтересованите страни от здравно застрахователния бранш при вземането на решения.