Обменът на качествена информация в транспорта и логистиката чрез Глобални стандарти е ключът към успеха. GS1 е интегрирана система от глобални стандарти, предназначени за веригата на доставки. Тя дава възможност за еднозначно идентифициране, автоматично обхващане и споделяне на информация по цялата верига.

За нуждите на сектор Транспорт и Логистика са разработени универсални идентификатори за:

  • превозни средства, ремаркета, контейнери, вагони;
  • транспортно и складово оборудване за многократна употреба;
  • обекти и локации;
  • логистични единици (кашони, палети, контейнери и др.);
  • логично групиране на физически единици при изпращане на стока (базирайки се на изискванията за уникална референция (UCR) дефинирани от СМО);
  • обединени пратки в партида.

Баркодове и RFID (радиочестотни) тагове служат за автоматично обхващане на информацията в съответните точки по веригата на доставки, заменяйки ръчното въвеждане на данни и повторната обработка на информация.

Ползите се увеличават значително от безпроблемното споделяне на информация между търговски партньори. За тази цел са разработени набор от комуникационни стандарти между които: стандарти за електронните съобщения и електронния обмен на данни (EDI), стандарти за синхронизация на основни данни, отворен стандарт за отчитане на движението на обекти по веригата на доставки.

Разработен е стандарт за логистичен етикет, който служи за идентификация на транспортни/доставни единици и съществено облекчава процеса по експедиране, проследяване и приемане на стоката.

Приложението на стандартите GS1 увеличава прозрачността на процесите по веригата за доставки и води до подобряване на оперативната ефективност и удовлетвореността на клиентите, в съответствие с регламентарните изисквания и повишения контрол върху разходите. Глобалните стандарти са предназначени да се използват от сухоземни, въздушни и морски превозвачи, включително във всички свързани логистични услуги като складиране, спедиторски услуги и регулаторни органи.