GS1 България разработва Продуктов каталог за своите членове. За фирмите, които трябва да отговорят на изискванията на Регламент 1169/2011, Каталогът ще помогне за предоставянето на качествена информация за продуктите на крайните потребители.

Чрез потребителските си профили в обновения уебсайт на GS1 България, към момента фирмите могат да въвеждат данни за: наименование на стоката, номер от баркода (GTIN), инструкции за употреба, инструкции за съхранение, описание и допълнителни особености. В най-скоро време възможностите на Каталога ще бъдат разширени, така че в него да се попълва подробна информация, включително изискваната по Регламента за предоставяне на информация за храните на крайните потребители.

Въведената информация ще бъде показвана в уебсайта на GS1 България след използване на функцията „Търсене по баркод“, както и след сканиране на продукта чрез обновената версия на мобилното приложение БГ Баркод.

Чрез Каталога фирмите по всяко време ще разполагат с надеждна и сигурна база данни за своите продукти и определените им идентификационни номера.