Ново проучване във Великобритания твърди, че отпадането на хартиените картони на пациентите в Националната здравна служба може да спаси живота на хиляди хора всяка година.

Основен извод в доклада, публикуван в списание BMJ Качество и безопасност, е че използването на преносими устройства /например таблети/ е можело да предотврати смъртта на много хора.
След като на медицински сестри в две основни държавни болници във Великобритания са дадени преносими компютри, за да записват жизнените показатели на пациентите, нивото на смъртност е намаляло с над 15%. Мнозина смятат, че засиленото навлизане на технологии при предоставянето на здравни услуги може да помогне за подобряване на лечението на пациентите, като например използването на медицински софтуер за проследяване на точния прием на жизненоважни лекарства.
Учените са изчислили, че в рамките на година двете заведения могат да спасят 750 пациента допълнително.

В момента около 40 болници във Великобритания използват интелигентни устройства. На това се гледа като на значимо подобрение в сравнение с използването на хартиените картони, когато са се допускали грешки в изчисленията и пропуски в пълнотата на данните, попълвани на ръка. Работата на смени е изморителна и натоварваща за медицинските сестри, което води до допускането на неволни грешки. Използването на технологиите да ограничи човешките грешки, което ще е от полза както за пациентите, така и за самия медицински персонал.

Чрез проследяване с интелигентни устройства на жизнените показатели на пациентите, лесно може да се прецени необходим ли е по-чест мониторинг и информиране на лекарския екип. Благодарение на използването на новите системи е отчетен спад на смъртността, като в болница в Портсмут са спасени 400 души, а в Ковънтри – 370.

Съвместното използване на новите технологии и идентификацията и маркирането с GS1 баркод на лекарства, медицински изделия, пациенти, кабинети и други, допринася за повишаването качеството и бързината на обслужване на пациентите, намалява грешките и повишава безопасността на пациентите.