За настоящите фирми-членове на GS1 България, които са регистрирани преди 10 октомври 2014 г. е стартиран процес за оторизиране на потребител, който да управлява профила на фирмата в обновената информационна система на GS1 България. За целта на фирмите се изпращат индивидуални имейли, в които се съдържа линк, водещ към въвеждане на данни, необходими за оторизацията.

Обновената информационна система и новият уебсайт съдържат нови функционалности в полза на членовете на GS1 България и на заинтересованите от приложение на стандартите GS1. Разработени са онлайн услуги за потребителите с високо ниво на сигурност като: създаване на собствен профил в системата; получаване на уведомления за финансови задължения; актуализиране на административни данни; електронно фактуриране; създаване и отпечатване на логистични етикети; въвеждане и управление на данни за продуктите и определените им GTIN номера. Чрез създаване на акаунт и регистрация в системата, всеки потребител получава виртуално пространство, в което се съхраняват всички издадени документи (проформи, фактури, регистрационни форми, писма за оторизиран потребител, ОПР и др.) и изпратени съобщения към него (новини, провеждане на семинари и обучения, предстоящи събития).

Оторизирането на потребител ще позволи на членовете на GS1 България да се възползват от новите функционалности на системата. Потребителят ще може да влиза в профила след като се извърши верификация на регистрацията.

При затруднения с регистрацията, моля обръщайте се към екипа на GS1 България на телефоните, посочени в “контакти”.