От 1-ви август 2014 г. влиза в сила нова тарифа за предоставяне на GS1 фирмен префикс и се въвежда нова категория фирмен префикс от 100 номера. Промените са в изпълнение на решение на Редовното общо събрание на Съвет GS1 България към БТПП, което се проведе на 27.02.2014 г.

Новият фирмен префикс с капацитет 100 идентификационни номера за маркиране на продукти с баркод (GTIN), се предлага заедно със съществуващите до момента фирмени префикси с капацитет 1 000, 10 000 и 100 000 номера. В зависимост от нуждите на фирмата да маркира своите продукти с GS1 баркод, може да се избира между тези четири вида префикси. Освен с приходите на фирмата за предходната календарна година встъпителният членски внос е съобразен и с капацитета на фирмения префикс, който се предоставя.