Електронен Обмен на Данни (EDI)

Електронният обмен на данни (EDI- Electronic Data Interchange)– предоставя на търговските партньори ефективно средство за осъществяване на бизнеса, предназначено за автоматично предаване на търговски данни от една компютърна система директно на друга.

GS1 EDI е технологията за осъществяване на електронен обмен на данни EDI. GS1 EDI предоставя глобални стандарти за електронни бизнес съобщения, които позволяват бърз, ефективен и точен обмен на съгласувана бизнес информация между търговските партньори.  Поддържа два стандарта за обмен на бизнес съобщения: EANCOM® и XML.

XML

XML съобщенията са разработени за обмен на информация чрез интернет, а в рамките на набора от стандарти GS1 се използва за Електронен обмен на данни - GS1 EDI (предишно наименование GS1 eCom). XML е акроним от "eXtensible Markup Language".

Съобщенията, включени с стандарта GS1 XML, покриват следните области от веригата за доставки:

  • Съобщения за Синхронизация на данните, които позволяват изпращане на информация за атрибутите на търговската единица и поддръжка на автоматизираната синхронизация между бизнес партньорите, с помощта на Global Data Synchronisation Network (GDSN)
  • Съобщения за поръчка за стоки и отговор на поръчката използвани да поръчате стоки и да отговорят на тази цел;
  • Съобщения за обявяване, че стоките са изпратени и потвърждение за получаването им;
  • Съобщения за плащане на стоките и информация за извършеното плащане;
  • Съобщения за планиране и изпълнение на транспорт;
  • Съобщения, поддържащи автоматизирано попълване на стоки.

Повече информация за стандарта GS1 XML можете на намерите на: http://www.gs1.org/ecom/about/xml

ЕANCOM

ЕANCOM е най-често използваният стандарт за електронните съобщения в електронния обмен на данни между търговските партньори в цял свят. Той е базиран на UN/ЕDIFACT(United Nations Electronic Data Interchange for Administration, Commerce and Transport), като ЕANCOM съобщенията са опростени и съобразени с нуждите на търговията. Използването на EANCOM значително намалява обема на предаваните данни, а това от своя страна води до минимизиране на разходите по предаване  и обработка на съобщенията.

Има различни видове съобщения, които отговарят на всички изисквания на различните етапи на търговските взаимоотношения.

  • Съобщенията за основните данни описват съответните партньори и стоките;
  • Търговската транзакция   със съобщенията за поръчката и завършва със съобщенията за дебитното или кредитно авизо, следвайки логическата последователност на търговския цикъл;
  • Съобщенията за отчети и планиране се ползват за информиране на търговските партньори за търговската дейност или да планират напред бъдещи изисквания, като по този начин се ускорява процеса на снабдяване;
  • Основни съобщения, които се използват за изпращане на информация с общо предназначение на един или няколко адреса.

Всички видове съобщения и допълнителна информация ще намерите на: http://www.gs1.org/gsmp/kc/ecom/eancom_overview