GS1 Баркодове

Баркод символите представят цифри или букви в машинно четим формат, който може да бъде декодиран, записан и обработен от компютърни системи, след сканиране с баркод скенер.

EAN

 

EAN-13

Символът EAN-13 е най-разпространеният от всички GS1 символи. Използва се за автоматично сканиране на номерата GTIN-13.

Пример: Маркиране на продукти, които минават през каса, в т.ч.  вестници, списания и т.н.

Mин. размер:

29.83 mm x 18.28 mm

Maкс. рамер:

74.58 mm x 45.70 mm

Номинални размери:

37.29 mm x 22.85 mm

X-дименсия при номинален размер:

0.330 mm

Фактор на увеличение:

80 до 200 от номиалния рамер.

Светло Поле:

Ляво 3.63mm (11x), Дясно: 2.31mm (7x)

Височина на щрихите:

22.85 mm при номинален рамер

Предпочитано разположение:

Заден долен десен ъгъл

Х-дименсията е ширина на модула с фактор на увеличение 100%.

Факторът на увеличение е размерът на баркода сравнен с номиналния му размер.

 

EAN-8

Символът EAN -8 се използва за автоматично сканиране на номерата GTIN-8. Предназначен е предимно за маркиране на малки по размери търговски единици. Номерата GTIN-8 се издават от националните организации на GS1.

Пример: Маркиране на продукти, които минават през каса, напр. козметика.

Mин. размер:

21.38 mm x 14.58 mm

Maкс. рамер:

53.46 mm x 36.46 mm

Номинални размери:

26.73 mm x 18.23 mm

X-дименсия при номинален размер:

0.330 mm

Фактор на увеличение:

80 до 200 от номиналния рамер.

Светло Поле:

Ляво 2.31mm, Дясно 2.31mm

Височина на щрихите:

18.23 mm при номинален размер

Предпочитано разположение:

Заден долен десен ъгъл

UPC

 

UPC-A

Символът UPC-A се използва за автоматично сканиране на номерата GTIN-12.

Пример: Маркиране на продукти, които се сканират в точката на продажба.

Мин. размер:

29,83 mm x 21 mm

Макс. размер:

74,58 mm x 52 mm

Номинални размери:

37.29 mm x 26 mm

X-дименсия при номинален размер:

0.330 mm

 

UPC-Е

Символът UPC-E се използва за сканиране на специфични номера GTIN-12. Чрез алгоритъм за подтискане на нулите се представят осем цифри от номера.

Пример: Маркиране на малки по размер продукти, напр. козметика, цигари, дъвки.

Мин. размер:

17,69 mm x 21 mm

Макс. размер:

44,22 mm x 52 mm

Номинални размери:

22.11 mm x 26 mm

X-дименсия при номинален размер:

0.330 mm

Забележка: Височината на баркода е закръглена

ITF-14

 

Символът ITF-14 (2 от 5 с препокриване) е предназначен за кодирането на идентификационни номера на търговски единици, които не преминават през точките за продажба. Тази символика е по-подходяща за директно отпечатване върху кашоните.

Пример: Използва се при стандартни групови опаковки, напр. кашон с 24 туби шампоан за коса.

   

X-дименсия на тесния елемент на баркода при номинален размер:

0.495 mm

X-дименсия на широк елемент на баркода при номинален размер:

1.016 mm

Факрор на увеличение:

50% до 100% от номиналните размери

Светло Поле:

Ляво: 10.2, Дясно 10.2 или 10x

Мин. височина на щрихите:

31.75mm

Предпочитано разположение:

Не по-близо от 19mm от вертикалния ръб

При символа ITF-14 се използват две ширини за светлите и тъмните щрихи: широка и тясна. Отношението между тесните и широките щрихи е 2,5:1. Препоръчва се фактор на увеличение 100% при отпечатване директно върху кашон.

GS1-128

 

Символите GS1-128 са с променлива дължина, в зависимост от броя и вида на представените и кодираните знаци и Х-дименсията (която определя цялостния размер на символа). За дадена поредица от данни, размерът на символа варира в определени граници, за да се вмести в диапазона за качеството, което се постига при различните печатни технологии. Символът е проектиран да се чете в двете посоки от стационарни или преносими скенери. По тези причини не е възможно да се посочат минимални и максимални размери.

На основата на техните номинални размери (Х-дименсия: 1 мм) символите GS1-128 могат да се отпечатват с фактор на увеличение от 25% до 100%. За да се гарантира ефективно прочитане във всяка среда, включително сканиране на конвейер, трябва да се използва фактор на увеличение минимум 50%. Символите GS1-128 не са предназначени за сканиране на касите в търговията на дребно.

Пример: Маркиране с баркод на търговски и логистични единици за нуждите на транспорт и складиране. Кодиране на информация за логистичната единица върху стандартния GS1 логистичен етикет.

Размер:

Променлив, в зависимост от съдържанието

X-дименсия при номинален размер:

0.495 mm

   

Предпочитано увеличение:

48.7%

Мин. височина на щрихите:

31.75mm

Предпочитано разположение:

Мин. 19mm от вертикалния ръб

Още за GS1-128                               

 

GS1 DataBar

Фамилията баркодове GS1 DataBar™ се използва за маркиране на малки по размер продукти или за кодиране на повече информация от досега използваните EAN/UPC символи. GS1 DataBar ще позволи идентификация с глобалния номер на търговската единица (GTIN) на трудни за маркиране продукти като бижута и козметика, а с помощта на приложни идентификатори може да се кодира допълнителна информация, като сериен номер, номер на партида, срок на годност и др. GS1 DataBar използва утвърдената данова структура на GS1 128 с приложни идентификатори. GS1 DataBar е средство за решения, свързани с автентичността и проследимостта на продуктите. Символите от фамилията вече могат да се използват за маркиране на пресни стоки с променливо тегло с GTIN, и на купони. 

Основни предпоставки

 • Символите GS1 DataBar са одобрени и приети от GS1 след задълбочено проучване, направено от международна работна група от търговци, производители на бързооборотни стоки, фармацевтични компании, Национални организации GS1 и търговски асоциации.
 • Символите GS1 DataBar със Приложните идентификатори GS1 ще се използват от всички системи за сканиране на търговски единици на касите в търговията на дребно след 1 януари 2010 г.
 • Символът GS1 DataBar няма да измести баркод символиката EAN/UCC. Притежателят на търговската марка (този, който отговаря и за дизайна на опаковката) ще има правото да реши, кой баркод символ да използва.
 • GS1 DataBar и електронният код на продуктите EPC отварят нови хоризонти по отношение на визуализация на информацията за продуктите по веригите на търсене и предлагане, а с това и подобряване на сътрудничеството между търговските партньори. GS1 DataBar поставя добри основи за преход към EPC в близкото бъдеще, тъй като тези две технологии взаимно се допълват.

 Варианти 

 • GS1 Databar (RSS-14)
  • GS1 Databar
   14 разряден, кодира GTIN – 8, 12, 13, 14, може да се чете в двете посоки

  • GS1 Databar Stacked 
   14 разряден, кодира GTIN - 8, 12, 13 и 14, чете се в едната посока

  • GS1 Databar Stacked Omnidirectional
   14 разряден, кодира GTIN – 8, 12, 13, 14, може да се чете в двете посоки. Пример: Маркиране на малки и потребителски стоки с неправилна форма, напр. плодове и зеленчуци (кодира само идент. номер).

  • GS1 Databar Truncated
   14 разряден, кодира GTIN - 8, 12, 13 и 14, чете се в едната посока. Пример: Предназначен е  за маркиране на различни лекарствени форми и козметични продукти. 

 • GS1 Databar Expanded (RSS Expanded)
  • GS1 Databar Expanded 
   кодира максимум 74 цифрови или 41 цифрено-буквени знаци, всички GS1 номера и приложни идентификатори, може да се чете в двете посоки. Пример: Кодиране на допълнителна информация при пресни продукти и стоки с променливо тегло. Използва се и при купони.

  • GS1 Databar Expanded Stacked 
   Кодира максимум 74 цифрови или 41 цифрено-буквени знаци, всички GS1 номера и приложни идентификатори, може да се чете в двете посоки. Пример: Кодиране на допълнителна информация при пресни продукти и стоки с променливо тегло. Използва се и при купони

 

 • GS1 Databar Limited (RSS Limited)
  • GS1 Databar Limited 
   кодира максимум 74 цифрови или 41 цифрено-буквени знаци, всички GS1 номера и приложни идентификатори, може да се чете в двете посоки. Пример: Маркиране на много малки медицински продукти, напр. ампули.

X-дименсията се определя в зависимост от приложението, като се вземе предвид наличната техника за генериране и сканиране на символите и се изпълнят изискванията на съответното приложение.

GS1 DataMatrix

 

(21)ABCDEFG123456789

(01)03800209290014

 

GTIN:03800209290014

Сериен номер:ABCDEFG123456789

Data Matrix e двумерен матричен баркод символ, разработен в средата на 90-те години (ISO/IEC 16022 Information technology - International Symbology Specification). Единствената версия от фамилията на символиката Data Matrix, която се използва в приложенията на стандартите GS1, е версията ECC 200. Характерни за тази версия са изчисляването на контролната цифра и алгоритъмът за корекция на грешка (Reed-Solomon), които позволяват разчитане и на повредени символи. За сканиране на Data Matrix са необходими двумерни скенери и баркод четци, работещи на принципа на цифровата камера. Основно предимство на Data Matrix e, че позволява записване на голям капацитет от данни върху малка площ - до 3116 цифрови или 2335 буквено-цифрови знаци. Баркодът може да бъде квадратен като броя на редовете в символа е равен на броя на колоните или правоъгълен с ограничен капацитет на кодираните знаци до 98 цифри за най-големия символ. За квадратния вариант са възможни общо 24 различни размера в зависимост от капацитета на данните - от¬ 10 реда x 10 колони до 144x144. Символът може да бъде отпечатан директно върху маркирания обект, което включва различни техники – отпечатване, гравиране, маркиране с лазер и други. От едната страна символът имат позиционираща рамка L с дебелина Х-дименсията. От всички страни на символа трябва да има светла зона с размер дебелината на Х-дименсията. При кодиране на информацията в GS1 Data Matrix се използва концепцията на приложните идентификатори на GS1, а на първо място се кодира функционален знак FNC 1, аналогично на символ GS1-128. На този етап в България символа се използва за маркиране на артикули в здравеопазването, които не преминават през POS терминалите (точките на продажба).  

Пример: Предназначен е за маркиране на лекарства, както и за директно маркиране на хирургически инструменти.

Повече за GS1 Data Matrix: http://www.gs1.org/docs/barcodes/GS1_DataMatrix_Introduction_and_technical_overview.pdf 

ПИ

 

Символът GS1-128 е крайно гъвкав. Той позволява представянето на данни с променлива дължина и дава възможност да се кодират няколко елемента от данни в един баркод символ. Това се нарича конкатенация.

Приложният идентификатор е полето от два или повече знака в началото на данновия елемент. Приложните идентификатори са префикси, които еднозначно идентифицират значението и формата на полето за данните, което следват след тях.

Данните, които са след ПИ могат да са буквени и/или цифрови с различна дължина до тридесет знака. Полетата за данни са или с фиксирана, или с променлива дължина, в зависимост от ПИ.

Допълнителните данни се отнасят за отделна единица: търговска единица или транспортна единица и нямат никакво значение ако са показани изолирано. Те могат да се представят с баркод GS1-128 като се използват приложни идентификатори (ПИ). Има набор от ПИ за мерките на търговските единици, за теглото се посочва нето тегло, а има също така и набор от ПИ за мерките на транспортните единици, наричани логистични мерки (това са винаги бруто мерки).

Следващата таблица е извадка от общия списък на приложните идентификатори.

 

 

  n = цифра*Форматните символи означават:

 • an = буквено-цифров знак
 • .. = поле с променлива дължина 
 • числата = брой знаци
 • ** Х означава мястото на десетичната точка

Пример за код GS1-128, представящ ГНТЕ, крайна дата за продажба и номер на партида.

Няколко са правилата за използването на ПИ. Някои от тях трябва винаги да се ползват с други такива, например: ПИ 02 трябва да бъде последван от ПИ 37. Някои ПИ в никакъв случай не могат да се ползват заедно, например ПИ 01 и ПИ 02. Фирмите не могат произволно да си избират ПИ от списъка, а трябва да съблюдават тези основни правила, които подробно са обяснени в General GS1 Specifications.

Размери

 

Размери на модулите и символите при различните фактори на увеличение.