Идентификация

 

В основата на системата от стандарти GS1 е уникалната идентификация на търговски и логистични единици, услуги, локации и други, която се прилага в цял свят. 

Търговски единици

 

Търговска единица е всяка единица (продукт или услуга), на която може да се постави цена, да се поръча или фактурира, и за която има нужда да се извлече предварително дефинирана информация в отделните етапи от веригата за снабдяване. Търговската единица може да бъде както отделен артикул, така и стандартно и трайно групирана опаковка от няколко единици.

За идентификация на търговските единици по стандартите GS1 се използва Глобален номер на търговската единица (Global Trade Item Number, GTIN). За GTIN в спецификациите са разписани четири стандартни структури : GTIN-8, GTIN-12, GTIN-13 и GTIN-14.

Структурата на идентификационните номера GTIN включва:

  • GS1 префикс на страна, който се администрира от Международната асоциация GS1 и представлява първите три цифри от номера
  • Номер GS1 на фирмата, който се определя от Националната организация GS1 (за България това е GS1 България)
  • Референтен/артикулен номер на търговската единица, който се определя от фирмата
  • Контролна цифра, която се изчислява по алгоритъм

Индикаторът се използва само в номерата GTIN-14. Приема стойности от 1 до 8 за търговски единици с фиксирано количество и 9 за търговски единици с променливо количество.

Фирменият префикс GS1 се състои от GS1 префикс на страната и номер на фирмата. Той участва в структурите на идентификационните номера и гарантира тяхната уникалност в световен мащаб. Изключение  прави GTIN-8, който се изгражда върху префикса на страната. 

Контролната цифра се изчислява по алгоритъм при кодиране на идентификационния номер със съответния баркод символ. Контролната цифра може да бъде пресметната предварително чрез калкулатора на уебсайта на GS1 България.

За нуждите на автоматичната обработка на данните и взависимост от приложението GTIN може да се кодира с различни баркод символи EАN/UPC, DataBar, ITF-14, GS1-128.

Логистични единици

 

Логистичната единица е единица, предназначена за транспорт и/или складиране (палет, контейнер, каса палет или пратка). Освен наименованието „логистична“ в практиката често се използват понятията транспортна или доставна единица. За нуждите на управлението и проследяването на логистичната единица по веригата за доставка, в стандартите GS1 e определен идентификатор, който е еднозначен и валиден в цял свят. Идентификаторът се нарича Сериен код на контейнер за транспортиране (Serial Shipping Container Code, SSCC) и е единственият задължителен елемент от стандартния GS1 логистичен етикет. Серийният код SSCC е 18-разряден и има следната структура:

 

Цифрата за разширение може да заема стойности от 0 до 9 и служи за увеличаване капацитета на номера (определя се от фирмата).

GS1 фирменият префикс идентифицира фирмата, която използва съответния номер. Фирменият префикс дава световна уникалност на генерирания SSCC, но не указва произхода на стоката.

Сериеният номер се определя от фирмата, създаваща съответната логистична единица. Номерът допълва фирмения префикс до 17-та цифра включително има значението на брояч (пример: 0000001, 0000002, 0000003 и т.н.). Серийният номер е различен за всяка следваща логистична единица, независимо дали има същото съдържание като предходната.

Контролната цифра (18-тата) се изчислява по определен алгоритъм при генериране на баркода.

За нуждите на автоматичната обработка SSCC се кодира с баркод символ GS1-128 (преди EAN/UCC-128).

В комбинация с електронен обмен на данни SSCC позволява свързването на физическия с информационния поток. Използването на SSCC за идентификация на отделните единици предоставя възможност за множество приложения, като напр. Cross Docking, проследяване (права и обратна проследимост) и автоматично приемане на стоки.

Локации

 

Глобалният номер на локация (Global Location Number, GLN) служи за идентификация на фирмата като юридическо лице и/или нейни функционални и физически единици (филиал, отдел, склад, рампа и други). GLN-ът се използва активно в електронния обмен на данни по стандартите на системата GS1 EDI (предишно наименование GS1 eCom) между търговските партньори, като допринася за точната идентификация на различните структурни единици, които участват в търговските взаимоотношения.

Структурата за кодиране на GLN също е 13 разрядна като тази на GTIN-13 и се формира на база GS1 фирмения префикс, определен на фирмата от съответната Национална организация GS1. За всички свои локации фирмата може да определя различни GLN номера с еднакъв фирмен префикс, когато локациите трябва да бъдат различавани.

GLN-ът също може да бъде кодиран в баркод със съответния приложен идентификатор, който указва, какво е неговото значение, например:

ПИ (410) се използва за указване на мястото на доставка - “Да се достави на” локация,
ПИ (411) указва, че фактурата трябва да бъде издадена на съответната локация - “Да се фактурира на”,
ПИ (412) посочва “Закупено от” локация
ПИ (413) указва крайния адресат, при преминаване през междинни локации -
"Превозвано за – Да се достави за – Да се изпрати на"
ПИ (415) предхожда номер на локация на фактуриращата страна

Към разработените до момента приложения баркодът, който се използва за кодиране на GLN, е GS1-128.

 

Правила за определяне на GLN - брошура.

Амбалаж

 

Глобален идентификатор на амбалаж за многократна употреба (Global Returnable Asset Identifier, GRAI) служи за идентификация на амбалаж за многократна употреба. Използва се за управление, проследяване и поддържане на записи с данни за съответния вид амбалаж или отделни единици от него. Веднъж определен GRAI остава за целия живот на експлоатация на съответния амбалаж и може да се кодира с баркод с помощта на приложен идентификатор ПИ (8003).

GS1 префикси

GS1 Префикси

 000 - 019

 GS1 САЩ

 020 - 029

 За локално кодиране

 030 - 039

 GS1 САЩ

 040 - 049

 За локално кодиране

 050 - 059

 Купони

 060 - 139

 GS1 САЩ

 200 - 299

 За локално кодиране

 300 - 379

 GS1 Франция

 380

 GS1 България

 383

 GS1 Словения

 385

 GS1 Хърватска

 387

 GS1 Босна Херцеговина

 389

 GS1 Черна Гора

 400 - 440

 GS1 Германия

 450 - 459 & 490 - 499

 GS1 Япония

 460 - 469

 GS1 Русия

 470

 GS1 Киргистан

 471

 GS1 Тайван

 474

 GS1 Естония

 475

 GS1 Латвия

 476

 GS1 Азърбайджан

 477

 GS1 Литва

 478

 GS1 Узбекистан

 479

 GS1 Шри Ланка

 480

 GS1 Филипините

 481

 GS1 Беларус

 482

 GS1 Украйна

 484

 GS1 Молдова

 485

 GS1 Армения

 486

 GS1 Грузия

 487

 GS1 Казахстан

 488

 GS1 Таджикистан

 489

 GS1 Хонг Конф

 500 - 509

 GS1 Великобритания

 520 - 521

 GS1 Гърция

 528

 GS1 Ливан

 529

 GS1 Кипър

 530

 GS1 Албания

 531

 GS1 Македония

 535

 GS1 Малта

 539

 GS1 Ирландия

 540 - 549

 GS1 Белгия и Люксембург

 560

 GS1 Португалия

 569

 GS1 Исландия

 570 - 579

 GS1 Дания

 590

 GS1 Полша

 594

 GS1 Румъния

 599

 GS1 Унгария

 600 - 601

 GS1 Южна Африка

 603

 GS1 Гана

 604

 GS1 Сенегал

 608

 GS1 Бахрейн

 609

 GS1 Мавриций

 611

 GS1 Мароко

 613

 GS1 Алжир

 615

 GS1 Нигерия

 616

 GS1 Кения

 618

 GS1 Код ‘д Ивоар

 619

 GS1 Тунис

 620

 GS1 Танзания

 621

 GS1 Сирия

 622

 GS1 Египет

 623

 GS1 Бруней

 624

 GS1 Либия

 625

 GS1 Йордания

 626

 GS1 Иран

 627

 GS1 Кувейт

 628

 GS1 Саудитска Арабия

 629

 GS1 Емирства

 640 - 649

 GS1 Финландия

 690 - 699

 GS1 Китай

 700 - 709

 GS1 Норвегия

 729

 GS1 Изрел

 730 - 739

 GS1 Швеция

 740

 GS1 Гватемала

 741

 GS1 Ел Салвадор

 742

 GS1 Хондурас

 743

 GS1 Никарагуа

 744

 GS1 Коста Рика

 745

 GS1 Панама

 746

 GS1 Доминиканска Реп.

 750

 GS1 Мексико

 754 - 755

 GS1 Канада

 759

 GS1 Венецуела

 760 - 769

 GS1 Швейцария

 770 - 771

 GS1 Колумбия

 773

 GS1 Уругвай

 775

 GS1 Перу

 777

 GS1 Боливия

 778 - 779

 GS1 Аржентина

 780

 GS1 Чили

 784

 GS1 Парагвай

 786

 GS1 Еквадор

 789 - 790

 GS1 Бразилияl  

 800 - 839

 GS1 Италия  

 840 - 849

 GS1 Испания  

 850

 GS1 Куба

 858

 GS1 Словакия

 859

 GS1 Чехия

 860

  GS1 Сърбия

 865

 GS1 Монголия

 867

 GS1 Северна Корея

 868 - 869

 GS1 Турция

 870 - 879

 GS1 Холандия

 880

 GS1 Южна Корея

 884

 GS1 Камбоджа

 885

 GS1 Тайланд

 888

 GS1 Сингапур

 890

 GS1 Индия

 893

 GS1 Виетнам

 896

 GS1 Пакистан

 899

 GS1 Индонезия

 900 - 919

 GS1 Австрия

 930 - 939

 GS1 Австралия

 940 - 949

 GS1 Нова Зеландия

 950

 GS1 Централа

 951

 GS1 Централа  (EPCglobal)

 955

 GS1 Малайзия

 958

 GS1 Макао

 960-969

 Централа  (GTIN-8s)

 977

 Периодични издания (ISSN)

 978 - 979

 Книги (ISBN)

 980

 Ваучери за върнат амбалаж

 981 - 984

 GS1 Купони за обща валута

 99

 GS1 Купони

 Забележка:

 960 е приложен  за GS1 Великобритания за GTIN-8.

 Префиксите, които не са показани са запазени от Централата на GS1 за прилагане в страни  не членуващи в GS1 или за бъдеща употреба.