Продуктов каталог

За фирмите-членове на GS1 България е предоставена възможност да въвеждат данни за своите продукти в Продуктов каталог.

 

Такива данни са: наименование на стоката, баркод номер (GTIN), инструкции за употреба, инструкции за съхранение, описание и други допълнителни характеристики. За хранителни продукти данните са съобразени с новите изисквания на Регламент 1169/2011 на ЕС за предоставяне на точна информация на крайните потребители. 

Предвидено е въведената информация да бъде показвана на потребителите след сканиране на баркода с мобилното приложение БГ Баркод, чрез търсене по баркод, както и в раздела на Продуктовия каталог.

Чрез Каталога, GS1 България иска да бъде полезна на своите членове като дава възможност за съхраняване на записи за това, на кой продукт, какъв идентификационен номер е определен. Подобна информация често се губи във фирмите и създава затруднения при определяне на идентификацията на новите продукти.