Бюлетини и публикации

GS1 България издава информационни бюлетини и специализирани брошури с цел по-висока информираност на настоящите и бъдещи членове на Сдружението. В тях може да намерите повече информация за стандарти, различни разработки и приложения, нововъведения, правила, инструкции и новини, свързани с глобалните стандарти GS1.

Издания на бюлетина и брошурите може да намерите в страницата Бюлетин.

Списък на всички публикации през 2018 г.

Списък на всички публикации през 2018 г.

GS1 България

Свали