Семинари и обучение

В рамките на своята дейност GS1 България организира и провежда обучения, семинари и консултации по приложение на стандартите GS1 за:

 • Идентификация на търговски и логистични единици (GTIN, SSCC) и локации (GLN) и маркиране с баркодове;
 • Стандартен логистичен етикет  GS1;
 • Маркиране на пресни продукти и стоки с променливо тегло (GS1 DataBar);
 • Изпълнение на изискванията на Регламент (ЕО) № 1169/2011 в България за предоставяне на информация на крайните потребители (мобилни приложения, базирани на използване на стандартите GS1);
 • Електронен обмен на данни (EDI) с приложение на стандартите GS1 XML и EANCOM;
 • Достоверни източници на информация (GS1 Source) и интегратори на данни;
 • Глобална мрежа за синхронизация на данни (GDSN);
 • Приложение на стандартите GS1 в здравеопазването;
 • Изграждане на ефективни системи за проследимост  на стоките.

Он-лайн курсове

На страницата на GS1 LEARN може да извършите бърза, лесна и безплатна регистрация за различни курсове на обучение по стандартите GS1. Курсовете са напълно безплатни и Ви гарантират подробно запознаване с принципите и насоките за прилагане на стандартите GS1.

След успешното попълване на тест получавате сертификат за завършения курс. 

Основни теми в каталога на on-line курсовете са:

 • Въведение в системата на GS1;
 • GS1 Баркодове;
 • Качество на баркодовете GS1;
 • GS1 Приложни идентификатори и идентификационни ключове;
 • Маркиране с баркодове GS1 на търговски единици;
 • Маркиране с баркодове GS1 на логистични единици;
 • Правила за определяне на глобален номер на търговска единица.